Ya Mütekebbir Esması Ve Sırları


Arapca Yazılışı المتكبّر


Büyüklük ve kudret sahibi anlamına gelmektedir. Hemen hemen cebbar esmasının enerjileri ile ortak yöndedir. Fiziksel ve zihinsel dirençsizlik durumunda okunursa kuvvet kazandıracak, pozitif etki verecektir.

Allah'ın bu adı şu Kur'an âyetlerinde geçmektedir:


(59:23) O, öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mâlik ve sâhiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

Ya Hayy esması ve sırları.