Ya Hayy Esması Ve Sırları


Arapca Yazılışı الحيّ


Ya Hayy esması, verdigi titreşimlerle canlandırıcı etkiler sunar, bunu her anlamda düşünebilirsiniz, ölü hücrelerin canlandırılmasından tutun, hayata küsmüş ruhsal hallere kadar..

Allah'ın bu adı şu Kur'an âyetlerinde geçmektedir:

(2:255) Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O dâima diridir (hayydır), bütün varlığın idâresini yürütendir (kayyûmdur). O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzûrunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlarse O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsîsi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek, O'na zor gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür.

(3:2) Allah, kendisinden başka hiçbir tanrı bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.

(40:65) O diridir. O’ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O hâlde yalnızca Allah’a itaat ederek (samimi olarak) O’na tapının. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur.

Ya Kayyum Esması ve Sırları