Ebu Hüreyrenin rivayet ettiği bir hâdisi şerifte şöy*le buyruluyor:
(Allahın 99 ismini ezberiyerek cenneti ef’ale, Havas mana ve tahallük itibariyle (1) ezberliyerek Cenabı Hakkın kendisine mahsustur. Cuma günü bir liyatı es*maya kavuşmakla cenneti zat’a girerler.

Esmaül hüsna havası bukadarla sınırlı değil kardeşlerim,bu bölümde bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri yazacağız esmaül hüsna havası ve faziletleri hakkında,

Müsadeniz bu bölümde esmaların havaslarını tek tek yazacağım lahutii kardeşlerim
selam ve dua ile