İzinsiz kopyala - yapıştır yapıp başka forumlarda paylaşmak yasaktır.

Allah ; 67
Rahmân ; 297
Rahîm ; 256
Melik ; 100
Kuddüs ; 100
Selâm ; 161
Mü’min ; 146
Müheymin ; 161
Azîz ; 25
Cebbâr ; 208
Mütekebbir ; 680
Hâlık ; 69
Bâri ; 213
Musavvir ; 323
Gaffâr ; 382
Kahhâr ; 232
Vehhâb ; 19
Rezzak ; 235
Fettah ; 886
Alim ; 81
Kaabız ; 41
Basıt ; 473
Hâfıd ; 103
Râfi ; 291
Muiz ; 63
Hay ; 19
Hakem ; 69
Adl ; 35
Lâtîf ; 521
Habîr ; 221
Halîm ; 89
Azîm ; 58
Ğafur ; 307
Bâtın ; 463
Şekûr ; 526
Aliyy ; 61
Mucîb ; 61
Vasi ; 77
Zâhir ; 1116
Bâıs ; 73
Şehîd ; 319
Mübdî ; 62
Muîd ; 60
Muhyî ; 71
Mümît ; 496
Muksit ; 536
Muzil ; 93
Kayyûm ; 87
Vâcid ; 24
Muktedir ; 680
Mukaddim ; 125


Devam edecek