Dört Esmanın Havası;
Ya camiu : Bu mubarek ismin zikri 114 tür. Zikir saati müşteri'dir. Bu zikre saatinde devam eden kimse kimi isterse emri altına alır ve bu ismin zikri gönülleri tesir altına almak için çok etkilidir.

Ya bediu: Bu mubarek ismin zikri 86 dir. Zikir saati müşteridir. Bu zikre devam edne kimse zengin olur,mevki sahibi olup yüksek makamlara ulaşır.

Ya afüvvü: Bu mubarek ismin zikri 630 dur. Zikrin saati merih tir. Verilen saatte bu ismin zikriyle uğraşan kimsenin kalbi nurla dolar,günahları bağışlanır,nefsani yönelişleri terk eder,gönlü ferahlık ve huzurla dolar

Ya melik: BU mubarek ismin zikri 91 adettir. Bu zikir saati utarid tir. Devlet işlerinde başarılı olmayı sağlar.