Ezân, Müslümanlara namaz vakitlerini bildirir. Vakit girince okunur. Beş vakit namaz için emredilmiş, Müekked Sünnet’dir. Ezân, Medine-i Münevvere’de ve hicret’in birinci senesinde müşrû olmuştur.

Ezân
Allâhü Ekber Allâhü Ekber Allâhü Ekber Allâhü Ekber Eşhedü ellâ ilâhe illallâh Eşhedü ellâ ilâhe illallâh Eşhedü enne Muhammeden resûlullah Eşhedü enne Muhammeden resûlullah Hayye ales salâh hayye ales salâh Hayye alel felâh Hayye alel felâh Allâhü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe illallâh

Sabah ezânında “Hayye ale’l felâh”dan sonra iki kere: “Es-selâtü hayrün minnen nevm” eklenir. Ezân yüksek sesle, ağır ağır okunur. Kaamet de ezân gibidir. Yalnız kaamet, biraz çabuk okunur.

Kamet
Allâhü Ekber Allâhü Ekber Allâhü Ekber Allâhü Ekber Eşhedü ellâ ilâhe illallâh Eşhedü ellâ ilâhe illallâh Eşhedü enne Muhammeden resûlullah Eşhedü enne Muhammeden resûlullah Hayye ales salâh hayye ales salâh Hayye alel felâh Hayye alel felâh Kad kâmeti’s salâh Kad kâmeti’s salâh Allâhü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe illallâh

Kamet, farz namazlardan önce alınır. Bayram namazlarında, cenaze namazlarında kämet alınmaz.