♦ Ezanın Faziletleri Nelerdir?
Ezanla, Müslüman halka namazların kılınacağı vakitler bildirilmekle beraber, namazın kurtuluşa sebeb olacağı da hatırlatılmaktadır. Böylece mü’minier namaz kılmaya teşvik edilmektedir. Bunlardan daha da önemlisi, İslâm dininin tevhid (Allah’ın birliği) ve peygamberlik gibi kutsal inanç esasları, ezan vasıtasıyla bütün dünyaya duyurulmuş olmaktadır.

Bu bakımdan ezan okumanın fazileti büyüktür ve sevabı çoktur. Bu hususla ilgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“Eğer insanlar ezanda ve namazın ilk safında olan fazileti bilmiş olsalardı, muhakkak bunu yapmak için aralarında kur’a çekerlerdi.”
“Müezzinler kıyâmet günü boy bakımından (sevap ve ödül cihetinden) insanların en uzun olanlarıdır.”