♦ Ezan Nedir?
Ezan, Müslümanlara namaz vakitlerini bildirmek için okunan bazı mübarek sözlerden ibarettir. Ezan okuyan kimseye müezzin denir.
Beş vakit farz namazlar için ezan okumak, Kur’an ve Peygamber Sünneti ile sabittir. Hükmü ise, müekked sünnetin kifaye kısmındandır. Yani bir mahallede bir kişinin bu vazifeyi yerine getirmesiyle diğerleri üzerinden terketme sorumluluğu düşer. Fakat ezanın okunmasının tamamen terkedilmesiyle, o mahalle halkının tümü sorumlu olur.
Ezan, aynı zamanda şeair dediğimiz İslâm işaretlerinin büyüklerinden olduğu için, vâcib derecesinde bir sünnettir.