♦ Ezanın Sözleri Nasıldır?
Ezanın sözleri ve bu sözlerin kısaca mânâları şöyledir:

Allahü Ekber Allahü Ekber.
Allahü Ekber Allahü Ekber.
Eşhedü en lâ ilâhe illâllah.
Eşhedü en lâ ilâhe illâllah.
Eşhedü enne Muhammede’r-Resûlüllah.
Eşhedü enne Muhammede’r-Resûlüllah.
Hayye ale’s-Salâh. Hayye ale’s-Salâh.
Hayye ale’l-Felâh. Hayye ale’l-Felâh.
Allahü Ekber Allahü Ekber.
Lâ ilâhe illâllah.

“Allah en büyük ve en yücedir.
Allah'tan başka hiçbir ilâh olmadığına tanıklık ederim. Muhammed’in (selam ve rahmet üzerine olsun), O’nun Resulü olduğuna da tanıklık ederim.
Haydin namaza!
Haydin kurtuluşa!
Allah en büyük ve en yücedir.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. ”

Öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde, ezan bu şekilde okunur. Sadece sabah ezanında hayye ale’l-Felâh dendikten sonra iki kere de es-Salâtü hayrun mine’n-nevm: Namaz uykudan hayırlıdır, cümlesi ezana ilave edilir.