OSHO

Farkındalık

Mutsuzluğun nedeni senin farkında oİmamandır, mutluluk senin farkındahğınla gelir ve yaşamın bütünü (dünya ve nirvana) farkında olmayan zihinle farkında olan zihin arasındadır. Farkında değilken dünyadasın, uyanık olduğunda nirvanada. Farkında değilken Sezar'ın hakkısın, uyanık olduğunda İsa'nın. Sen aynı insansın ve farkında olan ya da uykuda bekleyen enerji de aynıdır. Bilinç uykudayken farkında değildir. Bilinç harekete geçirilebilir, farkındalığa yönlendirilebilir, parlak bir ışık gibi parıldayabilir. Bir alev gibi, parlak bir ışık gibi parıldayan bilinç Buda'dır. Bütün varlığın ışıkla dolduğunda, sen farkındalık oldun demektir. Bu yüzden Sidarta Gotama, Buda olarak adlandırılır; bu ad "Bodha" kökünden gelir. Bodha yoldur, Buda nihai sonuç. "Binlerce som olabilir, tek bir cevap var: farkındalığın."

Güzellik

Güzellik tanrısal olanın ilk görünüşüdür. Güzelliği gördüğün her yerde, kutsal topraklarda olduğunu hatırla. Bir insanın yüzünde, bir çocuğun gözünde, bir nilüfer çiçeğinde ya da uçan bir kuşun kanadında, gökkuşağında ya da sakin bir kayada, güzelliği gördüğün her yerde hatırla, kutsal topraklardasın, Tanrı, yakın.

Ben zevkli bir din öğretiyorum. Duyarlı bir din öğretiy-omm. Bana göre, güzellik hakikatten çok daha değerlidir. Hakikat güzelliğin bir ifadesidir: güzelliğin yüzü. Güzellik kendi başına Tanrı'dır. Çok sanatsal bir din öğretiyorum. Bana göre estetik ahlak gibidir. Güzelliğe âşıksan, yanlış hiçbir şey yapmayacak oluşun, yeterince koruyucudur, çünkü yanlış bir şey yapmak için, çirkin bir şey yapmak zorundasındır.

Güzelliği seven bir insan yalan söyleyemez, çünkü yalan çirkindir. Kişinin güzelliğe olan duyarlılığı onu, yeterince duyarlı olmasaydı yapabileceği bir sürü şeyi yapmaktan kesinlikle alıkoyacaktır. "Bir gül ya da bir nilüfer ya da bir kadife çiçeği olman fark etmez, önemli olan çiçek açmaktır."