Bebekler ve rüya üzerine yapılan bir araştırmada, bebeklerin toplam uyku sürelerinin %66'sını REM uykusunda geçirdikleri sonucuna varılmıştır. Bir yetişkinin uykusunun sadece %15 ile %20'sini rüya görme evresinde geçirdiği düşünülürse; bu bebeklerin epeyce bir süre rüya görmeleri demektir. Araştırmacılar REM uykusu ili beynin gelişimi arasında bir ilişki olduğuna inanmaktadır. Ayrıca premature (erken doğan) bebeklerin toplam uyku sürelerinin %80'ine kadarlık bir kısmını REM uykusu şeklinde yaşadıkları da gözlemlenmiştir.

Bebekler büyüdükçe REM uykusunda geçirdikleri uyku süresi de düşmektedir. Bu oran 6-8 aylık bebeklerde %50'ler seviyesinde olup, 1 yaşını doldurmuş bir bebekte %35'e kadar düşmektedir. Bu bulgularla, REM uykusunun bebeğin zihinsel ve akli gelişiminde çok önemli bir etken olduğuna inanılmaktadır. Rüya görmek beyni uyarıcı ve çalıştırıcı bir etkinlik olarak değerlendirilebilir. Bebekler büyüdükçe beyinlerini çalıştıracak ve uyaracak olan etkileri çevrelerinden ve dış ortamdan alacaklardır. İnsanlar yaşlandıkça REM uykusunda geçirdikleri süreç sürekli olarak düşer ve bu oran %12-15 seviyelerine kadar iner.

Alıntıdır..