♦ Sadaka Vermeyi Gerektiren Suçlar Nelotdlı?
* Herhangi bir âzasının tamamına değil de bir kısmımı Koku sürünmek.
* Bir günden az olmak üzere başını örtmek veya dikişli ulbl se giymek.
* Saç ve sakalının dörtte birinden azını, avret mahalli vo koltuk altlarının bir bölümünü traş etmek.
* El ve ayak tırnaklarının bir kısmını kesmek.
* Abdestsiz olarak Kudüm ve Vedâ tavafını yapmak. Abdestli olarak tekrar yaparsa ceza düşer.
* Cemrelere bir taş noksan atmak.
Verilecek sadaka, bir fitre miktarıdır.
♦ Sadakadan Az Bir Şey Vermeyi Gerektiren
Suçlar Nelerdir?
Çekirge öldürmektir.