777. Sadaka-ı fıtrin hükmü nedir?
• Sadaka-ı fıtri vermek vaciptir.

778. Sadaka-ı fıtır kimlere vaciptir?
• Sadaka-ı fıtır, Ramazan ayının sonuna yetişen ve havaici asliyesinden başka en az nisap miktarı bir mala sahip bulunan hür müsiümanlar için vaciptir.

779. Sadaka-ı fıtır ne zaman verilir?
• Sadaka-ı fıtır, Ramazan bayramının birinci günü fecrin tulu'undan itibaren vacip olur. Bayramın birinci günü verilebileceği gibi, Bayramdan günlerce önce de, sonra da verilebilir.

780. Bayramın birinci günü fecrin tulu’undan sonra doğanlar için fıtır sadakası verilir mi?
• Sadaka-ı fıtır Ramazan Bayramının birinci günü fecrin tulu’unda hayatta olan için vaciptir. Dolayısıyla fecrin tulu’undan önce ölen veya fakir düşenler veya fecrin tulu’undan sonra doğanlar için vacip olmaz.

781. Oruç tutmayanlar için de sadaka-ı fıtır vacip midir?
• Ramazan orucunu tutamayan bir müslümanın da sadaka-ı fıtır vermesi vaciptir.

782. Bir kimse kendi eşinin sadaka-ı fıtrim vermek zorunda mıdır?
Bir kimse kendi eşinin ve akıl baliğ olan çocuklarının sadaka-ı fıtnnı vermekle mükellef değildir. Kendilerinin vermesi gerekir. Ancak onların izinleriyle verebilir.

783. Sadaka-ı fıtri tek fakire mi vermek gerekir?
• Bir kimse sadaka-ı fıtnnı bir fakire verebileceği gibi bir kaç fakire de bölerek verebilir.

784. Sadaka-ı fitır verirken, bunu söylemek gerekir mi?
• Sadaka-i fıtır olarak vermeye niyet etmek kafidir.
Fakire verirken bunu söylemek gerekmez.