♦ Fitre Nasıl Ödenir?
Bir kimse fitresini bir fakire verebilir. Fakat bir fitre bölüne*rek birkaç fakire verilemez. Birden fazla kimseler fitrelerini bir*leştirip tek bir fakire verebilirler.
Birden fazla fitreler sahiplerinin izniyle karışmış halde fakir*lere verilebilir. Her fitreyi ayrı ayrı vermek lüzumu yoktur. Bu*nunla beraber ayrı ayrı verilmesi daha güzel görülmüştür.
Fitreler mükellefin bulunduğu yerin fakirlerine verilmelidir. Başka yerlere gönderilmek mekruhtur.