Rızık için hergün sabah bu dua okunursa, Allah c.c. okuyan
kisinin rızkını genisletir.
Bir isyeri sahibi bu duayı hergün dükkanını açtıktan sonra üç
defa okursa, müsterisi artar ve bozuk olan isleri düzelir. Bu dua
yazılıp, isyerine asılır ve hergün 3 veya daha fazla okunursa, Allah
c.c. ın izniyle büyük tesiri görülür ve isyerinin müsterisi çogalır.

Allâhümmerzuknâ rizkan halâlen tayyıben bilâ keddin
vestecib duâenâ bilâ reddin ve neûzü bike anil fedîhateynil
fakri ved dîni sübhânel müferrici an külli mahzûnin ve
ma'mûmin sübhâne men ceale hazâinihü bi kudretihi beynel
kâfi ven nûni nnemâ emruhu izâ erâde seyen en yekûlelehü
kün feyekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü külli seyin ve

ileyhi türceûn. Hüvel evvelü minel evveli vel âhirü ba'del âhiri
vez zâhirü vel bâtınü ve hüve bi külli seyin alîm. Leyse ke
mislihi seyün fil ardı velâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Lâ
tüdrikühül ebsârün ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latîfül
habîr. Vel hamdülillâhi rabbil âlemîn.


Kaynak:Usulul Bast/İdris Çelebi