♦ Avret Yerlerini Örtmek Nedir?
Avret yerleri, erkek ve kadında örtülmesi gerekli olup başkalarına gösterilmesi haram olan uzuvlardır. Erkeklerde avret yerleri, göbekten diz kapağının altına kadar olan kısımdır. Kadınlarda ise avret yerleri; yüz, el ve ayaklar dışında, bütün vücuttur. Namaz kılarken bu yerlerin örtülmesi farzdır.
Maliki mezhebinde, erkek ve kadının avret yerleri ağır (galiz) avret ve hafif avret olmak üzere 2 kısımda değerlendirilmiştir. Erkek için ağır avret cinsel organ ve mak’attır. Bu kısım kesinlikle örtülmelidir. Göbekle diz kapağı arasının ağır avret sayılan bölgesinin dışında kalan kısımlar ise, hafif avrettir. Örtülmesi gerekli olmakla beraber, hükmü galiz avret kadar ağır değildir.

Kadının göğsü, göğüs hizasındaki sırt kısmı, kolları, boynu, başı ve dizden aşağısı hafif avret olup bunun dışındaki yerler galiz avrettir. Buna göre, hafif avret yerleri açık olarak namaz kılan bir kimse setr-i avreti ihlal etmiş olmakla birlikte, namazı bâtıl olmaz. Geçerlidir.
Giyilen şeyin ten rengini göstermiyecek kalınlıkta olması gerekir. Vücut hatlarını belli eden dar elbise ile namaz kılmak mekruh olmakla beraber, namaz geçerlidir.