♦ Kaç Çeşit Tavaf Vardır?
5 çeşit tavaf vardır:
1 - Ziyaret tavafı: Haccın rüknünden biri olan farz tavaftır. Yapılış zamanı, Kurban bayramının birinci günü fecrin doğu*şundan itibaren ömrün sonuna kadardır. Ancak bu tavafın, Kur*ban bayramı günleri içinde yerine getirilmesi vâcibdir. Tama*mıyla terki hâlinde, hac bozulur, iptal olur.
2 - Kudüm tavafı: Mekke’ye ayak basıldığı zaman yapılan sünnet bir tavaftır. Hariçten Mekke’ye gelenler tarafından yapı*lır.
3 - Vedâ tavafı: Bu tavaf vâcibdir. Buna Sader tavafı, Vâ- cib tavaf, Kâbe’yi son ziyaret tavafı adı da verilir. Mina’daki cemrelerin taşlanması işi bitip Mekke’ye dönüldükten '.omu Mekke’den memlekete dönmek istendiğinde son vazife olarak Vedâ tavafı yapılır. Mekkelilere bu tavaf vâcib değildir. Hayız ve nifas hâlindeki kadınlar için de, vâcib olmaktan çıkar, üzerlerin den düşer.
4 - Umre tavafı: Umrenin rüknü olan tavaftır. Bu tavaf yu pılmadan umre yerine getirilmiş olmaz.
5 - Tatavvu tavafı: Farz, vâcib ve sünnet tavafın dışındn yapılan nafile tavaflardır.
* * *