♦ Sa’y’in Vâcibleri Nelerdir?
1. Sa’y’in tavaftan sonra olması.
2. Sa’yi 7 şavt yapmak. Safâ ile Merve arasında hem git*mek, hem de gelmek birer şavt sayılır.
3. Sa’yi bizzat yürüyerek yapmak.
4. Sa’ye Safâ’dan başlayıp Merve’de bitirmek.

♦ Sa’y’in Sünnetleri Nelerdir?
1. Tavaftan hemen sonra sa’y’e başlayıp arasını açmamak.
2. Abdesti yoksa abdest almak, sa’y'i abdestli olarak yap mak. Hayız ve nifas hâlindeki kadının sa’y’i, özründen dolayı kerahetsiz sahihtir.
3. Sa’y yerindeki iki yeşil direk arasında hervele yapmak. Hervele, koşma ile yürüme arasında bir yürüyüş tarzıdır ki, buna canlı, hararetli yürüyüş de diyebiliriz. Hanımlar hervolo yapmazlar.
4. Sa’y esnasında tekbir, tehlil ve salâvat getirmek. Dua et mek.
5. Her şavtta Safâ ile Merve’de yüzünü Kabe’ye dönüp tek*bir, tehlil ve dua etmek. (Duada elleri semaya kaldırmak müs- tehabdır.)