♦ Vakfe Nedir?
Mekke civarındaki Arafat dağının bulunduğu yerde bir mik*tar durmaya vakfe denir ki haccın rükünlerindendir. Bu rükün
yerine getirilmezse hac bozulur, sahih olmaz. Bu sebuhln I gamberimiz: “Hac, Arafat’tır” buyurmuştur.
Vakfenin şartı vakittir. Vakitten kasıd ise, Zilhicce'nln 9 gü nü yani arefe günü öğleden itibaren Kurban bayramının 1. giı nü fecrin doğuşuna kadar olan süre içinde Arafat’da bir müddot bile olsa bulunmaktır. Bu süre içinde Arafat’a ulaşamayanların haccı bâtıl olur, bozulur. Arafat’da vakfe için niyet şart olmadı ğı gibi, vakfede bulunduğu yerin Arafat olduğunu bilmek de go rekmez. Yeter ki vakit içinde orada bulunsun.