♦ Şeytan Taşlama Ne Demektir?
Cemre adı verilen şeytanı sembolize eden yerlere ufak taş*lar atmak demektir.
Mina’da taş atılacak üç yer vardır. Bunlar da:
1. Küçük Cemre (Küçük şeytan).
2. Orta Cemre (Ortanca şeytan).
3. Akabe Cemresi (Büyük şeytan), adını taşımaktadır.
Kurban bayramının 4 günü boyunca buralara taş atmak, haccın vâcibleri arasında gelmektedir.