♦ Haccın Bozulmasına Sebeb Olan Fiiller Nelerdir?
2 sebebden dolayı hac bozulur:
1 - Arefe günü öğleden İtibaren bayramın 1. günü fecir vaktine kadar olan süre içinde Arafatta vakfe yapılmazsa hac bozulur.
2 - Arafatta vakfeden evvel ailesi ile cinsel ilişkide bulunmak da haccı bozar, ifsad eder.
Bu iki sebebden dolayı haccı bozulan kimse, ertesi sene kazâ ederek haccını tamamlar.
Haccı bozulan kimse, “nasıl olsa haccım bozuldu” diyerek kalan hac vazifelerini yapmamazlık edemez.
Cinsel ilişki sebebiyle hacları bozulan karı-kocanın her ikisine de, ceza olarak en az birer koyun kesmeleri vâcib olur.
Arafatta vakfeden sonra cinsel ilişki yapılırsa hac bozulmaz, her ikisine de birer deve kurban etmek ceza olarak gere kir.
Traş olup ihramdan çıktıktan sonra daha ziyaret tavafını yapmadan ilişki gerçekleşirse, ceza olarak bir koyun kesilmesi gerekir. Ziyaret tavafı yapıldıktan sonra cinsel ilişkinin ise, bir sakınca ve cezası yoktur.