♦ Haccın Çeşitleri:
Üç çeşit hac vardır:
1 - İfrad Haccı
2 - Kıran Haccı
3 - Temettü Haccı
İfrad Haccı, yalnız hac için ihrama girilerek yapılan hacca denir.
Kıran Haccı, hac ile umreyi tek ihram içinde yapmaya denir.
Temettü Haccı ise, umre ve hac için ayrı ayrı ihrama girerek ikisini birlikte yapmak demektir.
En faziletli hac şekli, Kıran, sonra Temettü, sonra da İfrad-
dır.