Doğru
Doğru
Toplam 9 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 9 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: İfrad Haccının Yapılışı

 1. #1

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart İfrad Haccının Yapılışı

  Doğru
  ♦ İfrad Haccının Yapılışı Nasıldır?
  Önce ihram bölümünde anlatıldığı şekilde ihrama girilir ve Mekke-i Mükerreme’ye dahil olmak için bütün hazırlıklar yapılır.
  Mekke’ye gündüz veya gece girmekte fark yok ise de, gündüz girmek hem kolaylık bakımından daha iyidir, hem de müs- tebahtır.
  Mekke’ye girince önce eşyalar kalınacak yere yerleştirilir. Sonra mümkünse gusledilip, değilse abdest alınıp tavaf yapmak üzere Mescid-i Haram’a gidilir.
  Hayız ve nifas hâlindeki kadınlar, o halde iken tavaf edemezler, tavaftan başka bütün hac rükünlerini yerine getirirler.
  Mescid-i Haram’a, mümkünse Benî Şeybe kapısından ayak ile girilir ve girerken şu dua okunur:

  Allahümme hâzâ haramüke ve me’menüke. Kulte ve kavlüke’l-hak: “Ve men dehalehû kâne âmina...” Allahümme feharrim lahmî ve demî ale’n-nâr ve kınî azâbeke yev- me teb’asü ibâdek...
  Bismillâhi ve alâ milleti resûlillâhi. Elhamdü lillâhillezî bellegani beytehü’l-harâme. Allahümme’ftah lî ebvâbe rah- metike ve edhılnî fîha ve eğlık annî ebvâbe meâsîke vec- nübni’l-amele bihâ..

  Kâbe-i Muazzama ilk görüldüğünde ise Allahü Ekber diye tekbir getirilerek şöyle dua edilir:

  Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm fehayyinâ rabbenâ bi’s-selâm ve edhılnâ bi-fadlike ve keremike dâres- selâm. Allahümme zid beyteke hüden ve teşrîfen ve ta’zîmen ve tekrîmen ve birren ve mehabeten. Allahümme tekabbel tevbetî ve ekil usretî veğfir hatîetî yâ Hannânü yâ Mennân...

  Kabe’yi ilk görünce yapılacak duaların makbûl olacağına dair rivayetler vardır. Bunun için burada dua edenler: “Yâ Rab- bi! Burada ettiğim ve bundan sonra edeceğim bütün dualarımı kabul buyur” demelidirler.
  Buradan başka duaların en çok makbûl olduğu yerler şuralarıdır:
  1 - Tavaf yaparken,
  2 - Rükn-i Yemânî’nin önünde,
  3 - Makam-ı İbrahim’in orada,
  4 - Safâ ve Merve tepelerinin üzerinde,
  5 - Safâ ve Merve arasında sa'y ederken,
  6 - Mina’da,
  7 - Arafat’da,
  8 - Müzdelife’de,
  9 - Şeytan taşlama ânında,
  10 - Mültezem’de. Mültezem, Kâbe kapısı ile Hacer-i Es- ved rüknü arasında kalan kısma denir.
  12 - Zemzem kuyusunun yanında ve Zemzem içerken.
  Kabe’yi ilk görünce yapılan duâlardan sonra, Kudüm tavafına niyet edilerek Kâbe’ye yaklaşılır. Hacer-i esved’in bulunduğu köşeye gidilir. Eğer durum uygunsa Hacer-i Esved öpülür. Bu mümkün olmazsa el sürülür. Buna da imkân bulunmazsa hizasında durularak istilâm edilir.
  Haceri Esved’i öpeceğim veya el süreceğim diye onun önünde izdihama sebebiyet vermek, etrafını ite kaka rahatsız ederek ona yaklaşmaya çalışmak doğru değildir. Uzaktan istilâm etmek de Hacer-i Esved’i öpmek ve elle tutmak sevabını insana kazandırır. Bu bakımdan hiç izdihama gerek yoktur.
  Bundan sonra tavaf bahsinde anlattığımız şekilde Kâbe 7 kere tavaf edilir. 7. kere Hacer-i Esved’in önüne gelince Kudüm tavafı tamamlanmış olur. Tekrar Hacer-i Esved istilâm edilir. Sonra yer bulunursa Makam-ı İbrahim’de, değilse Mescid dahilinde elverişli bir yerde iki rek’at tavaf namazı kılınır. Namazdan sonra Zemzem kuyusuna gidilip su içilir.

 2. #2

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Sonra Safâ ile Merve arasında sa’y edilmek isteniyorsa, tekrar Hacer-i Esved’e dönülüp istilâm edilir. Sonra Safa tepe*sinde gidilmek üzere Mescidden dışarı çıkılır. Sa’y bahsinde anlattığımız şekilde Safâ ile Merve arasında 7 kum gidip yeli nir. Böylece sa’y de yapılmış olunur.
  Sa’y tavaftan sonra yapılır. Tavaftan önce yapılan sa'y ın iade edilmesi gerekir.
  ifrad hac’da, say’in, Kudüm tavafından sonra hemen yapıl mayıp Ziyaret tavafından sonraya bırakılması daha faziletlidir
  Tavaf ve sa’y esnasında imam vakit namazlarına başladıflı zaman, tavaf ve sa’y bırakılarak cemaate uyulur. Sonra bırakı lan yerden devam edilir.
  Merve’de sa’y tamamlandıktan sonra tekrar Mescide dönü lür ve iki rek’at namaz kılınır.
  Sonra Zilhicce’nin 8. günü olan terviye gününe kadar, Mok ke’de ihramlı olarak kalınır, ihramın yasaklarından kaçınılır. Bol bol nafile tavaf yapılır. Mescidde namaz kılınır. Ancak bu nafile tavaflardan sonra sa’y yapılmaz.
  Terviye gününden bir gün önce, yani arefe gününden iki gün önce imam bir hutbe okuyarak insanlara hac görevleri hak kında bilgi verir. Hac esnasında üç hutbe okunur ki birincisi bu dur. Diğer ikisi ise, arefe günü Arafat’da okunan hutbe ile, Ara*fat’tan döndükten sonra Zilhicce’nin 11. günü Mina’da okunan hutbedir. Hutbeler imam tarafından öğle namazının ardından okunur. Ancak Arafat hutbesi öğle namazı kılınmadan evvel okunur.

 3. #3

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Terviye günü (arefeden bir gün önce) sabah namazı kılınıp güneş doğduktan sonra topluca Mina’ya gidilir. Ve orada gece lenir. Mekke’de bulunulduğu sürece ve yollarda telbiyeye de*vam edilir. Mina’da gece kalındıktan sonra sabah namazı er ken kılınarak Arefe günü Arafat’a gitmek üzere yola koyulunuı Mina’da gecelemeden doğruca Mekke’den Arafat’a gidilip ora da gecelemek de câizdir. Mina’da geceleyecekken Mekke'dn geceleyip oradan Mina’ya uğrayıp doğruca Arafat'a çıkmak c.i izse de mekruhtur.
  Arafat’a varılınca, buranın her yerinde durulup vakfe yapı labiiirse de Rahmet Dağı adı verilen tepecik civarında durmak daha faziletlidir.
  Öğle vakti, imam hutbeye çıkar ve müezzin de ezan okur Ezandan sonra Cumada olduğu gibi imam hutbesini verir ve insanlara hac görevini hatırlatır. Hutbeden inince bir ezan ve iki kametle öğle namazı ve ikindi namazı birleştirilerek, öğle vakti içinde kılınır, iki farz namaz arasında sünnet kılınmaz. Öğlenin ilk sünneti ise kılınır. İmam-ı A'zam’a göre Arafat’ta öğle ve ikin*dinin birarada kılınması sadece cemaatle caizdir. Yalnız başı*na kılınamaz, imam-ı Muhammed ile Ebû Yûsuf’a göre ise, yalnız başına kılanlar dahi, bu iki namazı bir arada kılarlar.

 4. #4

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Namazdan sonra vakfeye çıkılır ve bol bol dua edilir. Dua imamla yapılacağı gibi, tek başına da yapılabilir.
  Gündüz Arafat’ta vakfeye duranlar için, güneş batıncaya kadar vakfeye devam etmeleri vâcibdir.
  Arafat’da yapılacak belli bir dua yoktur. Bol bol tekbir getiri*lir. Şu duanın yapılması da çok sevaplıdır:

  Lâ ilahe illâllahü vahdehû lâ şerike leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît bi-yedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.
  Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur:
  “Duanın en hayırlısı Arefe günü yapılanıdır. Benim söy*lediğim, benden evvelki peygamberlerin söylediği en hayırlı söz de: “Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerike leh, Le*hü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît bi-yedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr” sözüdür.”

 5. #5

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Güneş batınca telâş etmeksizin vekarla Müzdelife’ye dön*mek üzere yola çıkılır. Zaman zaman telbiye, tekbir, tehlil ve tahmid getirilir ve istiğfarda bulunulur. Güneşin batışından ev*vel Arafat sahasının dışına çıkmamak kaydıyla izdihamdan do*layı erkenden hazırlanıp yola koyulmakta bir sakınca yoktur. Akşam namazı Arafat’ta veya yolda kılınmaz. Kılınırsa Müzde- life’de iadesi gerekir. Müzdelife’ye varınca elverişli bir yere ini*lir. Yatsı vakti girildikten sonra müezzin ezan okuyup kamet ge*tirir. imam akşam namazını kıldırır, sonra sünnet kılınmadan tekrar kamet getirilerek yatsı namazı kılınır. Böylece yatsı vak*tinde akşam İle yatsı namazı birleştirilerek kılınmış olur. Yalnız başına kılan da aynı şekilde bu iki namazı birleştin'mİ' hl<ıı Müzdelife’de gecelemek sünnettir. Ancak fecrin doğiı:,.ıın<lıin itibaren güneş doğuncaya kadarki süre içinde Müzdelilo'ıln l>u an bile olsun bulunup vakfe yapmak vâcibdir. Bu vakfeyi torktıl mek cezayı gerektirir.
  Müzdelife’de geceleyenler mümkün olduğu kadar gocoyl ibâdet, zikir ve dua ile geçirirler. Bu arada Mina’da şeytan t.i',. lamada kullanmak üzere 70-80 tane taş toplanır, bunlar yıkanıp temizlenerek atmaya hazır hâle getirilir.
  Müzdelife’de fecir ile güneşin doğuşu arasında bir süre vak fe yaptıktan sonra, gün iyice ağarınca Mina’ya doğru yola çıkı lir. Bu gün Kurban bayramının birinci günüdür ki yevm-i nahr tâbir edilir.

 6. #6

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Mina’ya varılınca hemen eldeki ağırlıklar ve eşyalar kalına cak yere konur. Sonra Mekke’ye gidiş istikametine göre üçün cü cemre olan Akabe Cemresine varılır. Daha evvel hazırlan mış olan taşlardan 7 tane bu cemreye atılır. Bu taşların öğleyin zeval vaktine kadar atılması sünnettir. Güneş batıncaya kadar atılmasında ise bir sakınca yoktur. En iyisi izdihama meydan vermemek için acele etmeyip münasib zamanı kollamaktır.
  Kurban bayramının bu birinci günü, sadece Akabe cemre sine taş atılır. Taş atma işlemi bitince kurban kesmek isteniyor sa kurban işi ile meşgul olunur. Hacc-ı İfrad yapana kurban kesmek vâcib değildir. Nâfile olarak keserse o ayrıdır.
  Kurban kesmek istemiyenler, bundan sonra saçlarını traş eder veya kısalttırırlar. Kıran ve Temettü haccı yapanlara kur ban vâcib olduğu için onlar ancak Kurban bayramı günleri için*de kurbanlarını kestirdikten sonra traş olabilirler veya saçlarını kısalttırabilirler.
  Başı traş ettirdikten sonra bıyık ve tırnakların da kesilmesi müstehabtır. Sakallardan kesilmez. Kesilirse bir sakıncası da yoktur.

 7. #7

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Bu şekilde traş olup veya saçları kısalttıktan sonra, ihram sebebiyle haram olan herşey, cinsel ilişki hariç, helâl olur.
  Traş olduktan sonra aynı günde veya mümkün olmazsa ikinci veya üçüncü günlerde Mekke’ye gidilip Ziyaret tavafı ya pılır. Bu tavaf farzdır ve haccın son rüknüdür. Ziyaret tavafının yapılmasıyla hac tamam olmuş olur. Tavaftan sonra artık cinsel ilişki de de helâl hâle gelir.
  İfrad haccı yapan kimse sa’yini Kudüm tavafından sonra yapmayıp Ziyaret tavafından sonraya te’hir etmişse, tavafın ar*dından sa’y yapılır. Yoksa sa’y gerekmez. Kıran ve temettü haccını yapanlar ise, Ziyaret tavafından sonra da sa’yederler.

 8. #8

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Ziyaret tavafı bu şekilde yapıldıktan sonra, tekrar Mina’ya dönülür. Mina’da gecelenir. Mina’da gecelemek sünnettir. Se- bebsiz yere Mina’dan başka yerde gecelemek mekruhtur.
  Kurban bayramının ikinci günü öğleyin zevalden sonra, üç cemreye de taş atılır. Önce küçük, sonra orta, sonra da Akabe cemreleri taşlanır.
  Kurban bayramının 3. günü de aynı şekilde zevalden son*ra Şeytan taşlama işine devam edilir. Böylece taşlamalar ta*mamlanmış olur. Artık Mekke’ye dönülmesinde bir sakınca kal*maz. Ancak üçüncü günü de Mina’da geceleyip, 4. günün fec*ri doğuncaya kadar Mina’da kalınacak olursa, bu 4. günde de şeytan taşlama işinin yapılması icabeder.

 9. #9

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Taşlama işleri tamamen bitip Mina’dan ayrılındıktan sonra Mekke’ye dönülür. Mekke’den memlekete dönmek üzere ayrı*lırken ise, son vazife olarak Kâbe tekrar ziyaret edilir ve Vedâ tavafı yapılır.
  Vedâ tavafı yerine getirildikten sonra iki rek’at tavaf nama*zı kılınır, sonunda dua edilir ve Zemzem suyundan içmek üze*re kuyuya gidilir. Burada kıbleye karşı durularak dua yapılır. Zemzem içilir, üst başa dökülür. Eğer durum müsait olursa tek*rar Kâbe’ye gidilip Mültezem denilen Hacer-i Esved ile Kâbe kapısı arasındaki mevkie yüz ve göğüs konarak sağ el kapıya doğru uzatılır. Allah’tan rahmet dilenir, gözyaşı dökülür. Bir müddet tahmid, tehlil, tekbir ve salâvat getirdikten sonra Ha*cer-i Esved istilâm edilir ve yüz Kâbe’ye doğru dönük olarak mescidden çıkılır, yolculuk İşleri ile meşgul olunur.

Benzer Konular

 1. Havas ilminin şartları ve yapılışı
  Konu Sahibi RaidenRozz Forum Havas Konuları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Mayıs.2015, 05:28
 2. Temettü Haccının Yapılışı
  Konu Sahibi kısmet Forum Hacc
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Temmuz.2014, 04:20
 3. Kıran Haccının Yapılışı
  Konu Sahibi kısmet Forum Hacc
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Temmuz.2014, 04:19
 4. Lahana Kürü Yapılışı
  Konu Sahibi Elif Forum Güzellik-Cilt Bakımı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Şubat.2013, 01:59
 5. İncir Kürü Yapılışı-Uygulanışı Nedir
  Konu Sahibi wind Forum Lahuti Şifalı Bitkiler
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 31.Ekim.2012, 20:51

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •