♦ Kıran Haccının Yapılışı Nasıldır?
Kıran haccınm umre ile hac için birlikte niyet edip ihrama girmek olduğunu söylemiştik.
Kıran haccı yapmaya niyetli olan kimse, ifrad haccından farklı olarak ihrama girerken hac ve umreye birlikte niyet eder
Daha sonra Mekke’ye geldiğinde umre için Kâbe'yl tavaf eder, tavaftan sonra da umre için sa’yde bulunur. Bundan sonra ihramdan çıkmadan Kudüm tavafını da yapar. Hac için sa'yi ni Kudüm tavafının hemen akabinde yapabilecekleri gibi, ziyaret tavafından sonraya da te’hir edebilirler.
Bundan sonra ifrad haccı yapan kimselerin yaptığı bütün şeyler yapılır, ifrad haccı yapanlardan farklı olarak Kıran haccı yapanlar bir de kurban keserler. Bu kurban vâciptir. Birinci gü nü şeytan taşlamadan itibaren Kurban bayramı günleri içinde kesilmesi gerekir. Bu kurban kesilmeden hacı adayı saçını traş edip veya kısalttırıp ihramdan çıkamaz.
işte Kıran haccını yapan kimse, mîkatta ihrama girdikten itibaren kurbanını kesinceye kadar devamlı ihramda kalır ve hac- cin bütün yasaklarına uygun hareket eder.
Bundan sonra farz hacda olduğu gibi ziyaret tavafı yapılır. En sonunda da Veda tavafı yapılarak hac tamamlanmış olur.
Kıran haccı yapana Kârin denir.