♦ Temettü Haccının Yapılışı Nasıldır?
Temettü, hac ayında iki ihramla hac ile umreyi birlikte ifa ey lemek demektir. Bu şekilde hac edene mütemetti denir.
Temettü haccı yapmak isteyen, ilk önce umreye niyet ederek ihrama girer.
Mekke’ye ilk varınca umre tavafını ve sa’yini yaparak başını traş ettirir ve ihramdan çıkar. Kendisine ihram sebebiyle yasak olan şeyler artık helâl olmuş olur. Bu halde Mekke'de kalıt İhramlı olmadığı için Kudüm tavafı yapması gerekmez.
Hac için ihrama terviye günü veya daha önceki bir gün i)i rer. Daha önce yapmadığı Kudüm tavafını yapabilir. Şayet yap mazsa sa’yi Ziyaret tavafından sonraya te’hir etmek zorunda dır. Bundan sonra, Kıran haccı yapanın aynısını yapar