HACDAN GERİ KALMAK (İHSAR)
İhrama girdikten sonra, hastalık, hapis, düşman korkusu gibi sebeblerle ihramın gerektirdiği hac vazifelerini yerine getirmekten alıkonulmaya ihsar adı verilir.
Böyle bir duruma düşen kimseye de muhsar adı verilir.
Bir kimsenin bindiği aracı kazaya uğrar da yürüyemeyecek duruma düşerse, yahut ihrama giren bir kadının beraberinde bulunan kocası veya mahremi ölürse bunlar muhsar sayılır. İhsar hac için olduğu gibi, umre için de olur. Aralarında bir hüküm değişikliği yoktur.
Muhsar duruma düşen kimse, Harem hudutları dahilinde bir kurbanlık alarak keser veya kestirir. Bu kurban kesilmedim muhsar İhramdan çıkamaz. Kurban kesilmeden evvel İhramda sayılacağı için hacılara yasak olan şeyler, aynen ona da yasak tır. Bu yasaklara riayet edilmezse ayrıca ceza gerektirir.
Kurban keserek ihramdan çıkan muhsar, eğer sadece hacca niyetli ise, gelecek yıl bir hac ve umre yapması üzerine vâcib olur.
Eğer yalnız umreye niyetli İse, bunun yerine sadece bir umre yapması gerekir.
Eğer Kıran hacca niyetli idiyse, iki kurban kestikten sonra ihramdan çıkar ve üzerine bir hac, iki umre yapması vâcib olur.