Kalp ağrıları;Göğüste, kalp üzerinde duyulan ağrıların çok defa kalple ilgisi yoktur. Bunlar sinirli ve evhamlı kimselerde görülür. Bu durumda en iyisi sinir ilâçları kullanmaktır. Gerçek kalp sancısı anîden gelir ve çok şiddetlidir. O kimse yerinden kıpırdayamaz ve nefesi tutulur. Ağrı 1-2 dakika sürer ve geçer. Buna göğüs anjini (angina pectoris) adı verilir. Nitrogliserin denen ilâç dîl altında emilerek alınırsa anjin nöbetlerini geçirir.