Şizofreni nedir açıklaması budur;En sık görülen akıl hastalığıdır. Şizofreni her yaşta olur, en çok bu, Jûğ çağlarında başlar. Hasta yavaş yavaş dış dünya ile olan ilgisini keser, kendi iç âlemine gömülür. Düşüncesi mantıkî olmaktan çıkar, hayal île gerçeği ayıramaz. Saatlerce odaya kapanarak oturur hiç bir şey yapmaz, işini evini, dersini ihmal eder. Şizofrenler hasta olduklarının farkında ol, mazlar ve hastalığı şiddetle inkâr e- derler. Bazen gözlerine hayaller görünür ve kulaklarına sesler gelir. Kendilerini ihmal ederler. Üst ve başları bakımsızlaşır. Birçok anlamsız
ve mantıksız işlere giriştikleri olur. Konuşmaları dağınıktır, sözlerinden bîr anlam çıkmaz. Yok yere gülerler ve kederlenirler. Yemek ve uyku dı. şında hiç bir şeyle ilgilenmezler. Sorumluluk duygusu, çalışma arzusu, plan kurma, mantıkî düşünme, çevre ile ilgilenme gibi ruhsal yetenekler yavaş yavaş çöküntüye uğrar. Bazıları garip ve yersiz hareketler yapar ve yersiz sözler sarfeder. Şizofrenler tanıdıklarını hatırlar, tarihi ve bulundukları yeri bilirler, bazen söyleneni de yaparlar. Fakat birçok yüksek ruhsal yeteneklerini kaybetmişlerdir.
Bu hastalığın nedenleri bugüne kadar anlaşılmamıştır. Bugün şizofreni vakalarının çoğu tedavi edilebilmektedir. Yeni keşfedilen ilâçlar ve elektrik şok tedavisi sayesinde erken safhada olan şizofreni de iyi neticeler alınır. Ancak hastalığın tekrarlamaması için bu hastalara anlayışlı davranmak ve yetenekleri üzerinde sorumluluk yüklememek gerfckir.