Aşağıda yazılı hıfz ayetlerini bir korkulacak yerde ayetel kürsi ile okuyup bir çember içinde (çizilerek) oturtulursa düşmandan muhafaza olur. Düşman onu göremez.
Her gün okuyan düşmanlarından emin olur.

BİSMÎLLAHİRRAHMANIRRAHÎM
Fallahü hayrün hafızan ve hüve erhammürrahimin. Ve hüve Kahirü fevka ibadîhi ve yürsile aleyküm hafa zaten inne rabbi alâ külli şey’in hâfiz. Ve künna lehüm hafizin. ve rabbüke alâ külli şey’in hafız. Ve indena kitaben hafiz. Li külli evvabin hafiz. Ve inne aleyküm hafizin. Ve hafazen min külli şeytanin marid. Ve hıfzen zallke takdirül azizül âliym.
Ve hafaznaha mîn külli şeytanin racim. İnna nahnü nezzelna ezzikrü ve İnna lehu hafizûn. Lehu muakkabetün min beyni yedeyhi ve min halfihi yuhfuzunehu min emrillah. Alahü haflzun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekil, İn külli nefsin lemma aleyha hafız»
Bel hüve Kur’anin mecid fi levhinmahfuz.
Vela yeudühu hıfzühuma ve hüvel aliyyül âziym.