Yine bir nice defa tecrübe edilen âyetlerden biri dc, KALEM sûresidir. Temimi (rahmetullahi aleyh) diyoı ki. Bu sûrenin bir çok hususiyetleri vardır. Onlardan biri şudur: Bir kimse hafızasının zayıflığından şikâyetçi ise veya çok ince ve derin ilimleri okuyup öğrenmek istiyorsa, bu sûreyi ağaçtan ma’mul bir çanağa ya da bardağa nakşedip madenî uçlu bir kalemle yazsın. Ancak bunu nakşedip yazan kimse temiz ve oruçlu olmalıdır. Yazı işini bitirdikten sonra çanağı kaldırıp yukarıya doğru yükseltecek ve onunla amel etmek istediğinde tatlı bir su ile o yazıları silecek ve ağzı tükrükle ıslak olduğu halde içecek. Yalnız ne var ki kullanacağı tatlı su, güneş görmedik olacak.
hazinetül esrar