Doğru
Doğru
Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
Toplam 13 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: 5 Ayetin Sırları

 1. #1
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  19

  Standart 5 Ayetin Sırları

  Doğru
  KUR’ÂN’IN BEŞ ÂYETİNİN HASSELERİ HAKKINDA İMAM VE MEŞAYİHIN GÖRÜŞÜ. KÎ HER ÂYETTE ON (KAF) HARFİ VARDIR VE BUNLARIN BİR NİCE GARİP ÖZELLİKLERİ VARDIR
  Şeyh Ebül Abbas Ahmed el-Bevnî (K.S.) diyor ki: «Allah’ın yüce kitabında elli (kaf) harfi vardır ki bunlar beş âyette toplanmışlardır. Kim bunları, başka sözlerden gönlünü arındırarak okursa, düşmanları ve nice kabadayılar bütün gece ve gündüzlerden ona baş eğerler. Düşmanın atlarını ve askerlerini gördüğün zaman hemen Bismillâh de ve o beş âyeti ardarda oku, at ve askerler darmadağın olurlar. Belirttiğim bu husus, kılıç, kama ve benzeri âletlerden daha kesicidir. Ama bunu câhillere öğretmekten de sakın!.»
  Bu beş âyeti az yukarıda hem metnen, hem de meâlen yazmıştık, oraya tekrar bak...
  îşte düşmanları kıran, eşkıyâyı perişan eden bu âyetlerdir. Bazı önemli kişiler bu âyetlerin hassesi hakkında demişler ki: Kim düşmana karşı çıkarken bu âyetleri yazıp beraberinde taşırsa, Allah ona düşmanlarına karşı yardım eder; düşmanın hilesinden, şerrinden ve silâhından hiç bir şey ona zarar vermez. Kim onunla çekişirse mutlaka Allah çekişeni kahreder. Bu adamın heybeti halkın kalbine girer. Hükümdarın ya da büyük devlet adamlarının yanına girecek olsa, onların şerrinden, hilesinden güven içinde olur. Bu âyetler, insanlara, cinlere şeytanlara ve bunlanıı kovulmuş, lânetlenmiş teb asına karşı mânevî bir hicabdır. O halde bu âyetlerin kıymetini bil, bunları okuyabildiğin için Allah'a hamdet, taşıma imkânı bulduğun için Allah a şükret, Peygamber (S.A.V.) Efendimize ve O'nun hânedan ve yâranlarına da salât ü selâm getir.»
  Büyük fakîh, güçlü velî Ahmed bin Musa bin Acil (rah- metullahi aleyh) diyor ki: Allah ın kitabında da beş âyet var ve bu beş âyette elli (Kaf) harfi mevcuttur. Bunları düşmanın yüzüne karşı okuduğun takdirde herhslde ona galib gelir, kahredersin. Şerrinden korktuğun kimsenin yüzüne okuyacak olursan, Allah seni onun şerrinden muhafaza eder, birçok hata ve âfetlerden de korur.
  hazinetül esrar
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 2. #2
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  19

  Standart

  Diğer bazı zatlar demişler ki: Bu beş âyet yazılıp mızrağın yâ da silâhın ucuna asılır ve düşmana doğru —savaş halindeyken— çevrilirse, düşmanın hepsi hezimete uğrayıp perişan olurlar. Bu, bir nice defa tecrübe edilmiştir.
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 3. #3
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  19

  Standart

  Şeyh Mecdüddin-i Kirmânı (K.S.) diyor ki :
  «Dünyada gayb ricâlinden, büdelâ, evtad ve kutub’dan olmak üzere tasarrufa yetkili dört bin kişi vardır. Onlann hepsi de bu beş âyet ile tasarrufta bulunurlar. Kim bunlan okumaya devam eder ve bunlar uygun şekilde üzerinde taşırsa, hem zâhiren, hem bâtmen tasarruf ehli olur. Ulvî ve süflî âlemlerde tasarrufunu yürütebilir. Ayrıca hem Kutub’la, hem de gayb ri- câliyle buluşma imkânım elde etmiş olur.»
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 4. #4
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  19

  Standart

  Sâhib-i Arais tefsirinde deniliyor ki:
  «Kim bu beş âyeti okur ve onu uygun şekilde üstünde taşırsa (veya onlara uygun kendine bir düzen verirse) Allah onu zehirlerden, sihirden, belâ ve eziyetlerden emin eder (güven içinde bırakır). Cinleri onun üzerine müvekkel kılar (yâni cinler onun emrinde olur.) Ve kendisi tasarruf ehlinden olur; bu âyetlerin kerâmetiyle bir nice tasarruflar elde eder. Nitekim Cenâb-ı Hak Kelâm-ı Kadîm’inde de buyuruyor ki :
  «Kur ân okuduğun zaman seninle âhirete inanmayanlar arasına görünmeyen bir perde çekeriz.»
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 5. #5
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  19

  Standart

  Şeyh ŞÂZELÎ (K.S.) Hazretleri diyor ki:
  -Kutbu-l Aktab ı gördüm; bana bu beş âyeti okumam için tavsiyede bulundu. Bunun üzerine bu beş âyetin esrarını kendisine sordum; buyurdular ki: Kim bu beş âyeti okumaya devam ederse, Allah onu düşmanlardan, hasedçilerden, hile ve düzenbazlık yapanlardan koruyup güven içinde bırakır. Bir düşman ona düşmanlıkta devam etse bile yine bir zarar vermeye imkân bulamaz. Gökler ve yer ehli de aynı düşmanlık hissiyle hareket etse yine de ona karşı bir zafer elde edemezler. Kendisine nusret ve zafer kapısı her yanda açılır ve (bir gün gelir de) kutup derecesine erişmiş olur.»
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 6. #6
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  19

  Standart

  Şeyh Cemîl el-Yemenî (K.S.) diyor ki:
  «Kutbu’l-Aktab’ı gördüm, kendisiyle konuştum. O bana şu âyeti öğretti ve dedi ki: «Her şeye bu beş âyet bereketiyle kavuştum. Sonra devamla şu tenbihi yaptı: Sakın bunu ehil olmayana öğretme!.»
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 7. #7
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  19

  Standart

  Şeyh Ebû Yezîd Bestâmî (K.S.) Hazretleri'nden rivâyet olunmuştur. O da bu mânada açıklamada bulunmuş, belirtilen beş âyetin esrarından bahsetmiştir. Şeyh Muhyiddin Arabi (K S.) bu beş âyetin esrarını ta’lîm etmiş, sonra da Şeyh Hüsameddin (K.S.) buru ta'lîm etmiştir. Şeyh Celâlüddin (K.S.) bu hususta şöyle demiştir:
  «Bu beş âyeti öğrendim ve esrarını anladım. Vufk derecesini de tatbik ettim. Bu konuda hocam, Sadrüddin Konevî Hazretleri idi. Sonra da Şeyh Muhyiddin Arabî (K.S.) bunu güneş ve zühre şekli tertibine uygun bir şeküde öğretti bana.
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 8. #8
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  19

  Standart

  îbni Mes’ud (R.A.) Hazretleri nden yapılan nvâyete göre diyor ki- Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz bu beş âyeti hazerde, seferde, savaşlarda okur, kâfirlere, münâfıklara karşı üstün*lük sağlardı. Allah da Ona yardım eder, fetihlerde buluruna imkânını bahşederdi.
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 9. #9
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  19

  Standart

  Hazret-i Âişe-i Sıddîka'dan (R. Anhâ) yapılan rivâyete göre Fahr-i Âlem Efendimiz şöyle buyurmuştur: «Kim bu beş âyeti —ki içinde elli KAF harfi vardır— cuma günü yazar da su ile yıkayıp içerse, içine bin şifâ sokmuş, bin sıhhat yerleştirmiş, bin rahmet koymuş, bin şefkat, bin yakîn, bin kuvvet ve yüz bin nur indirmiş olur. Kendisinden her türlü hastalık koparılıp alınır, üzüntü ve kederi kaldırılmış olur.»
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 10. #10
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  19

  Standart

  Selmân-ı Farisî’den (R.A.) yapılan rivâyete göre; Resûlül- lah (S A.V.) Efendimiz’e dedim ki:
  — Yâ Resûlâllah! Gelip geçen ömrümde nice günah ve isyanlarda bulundum. Ömrümün sonuna yaklaşmış bulunuyorum Bana, ömrümü uzatacak bir şey öğret ki onu okuyayım; hem günahlarım bağışlanmış olsun, hem de muradım yerine gelsin
  Bunun üzerine Selmân diyor ki: Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz bana bu beş âyeti öğretti ve buyurdu ki: «Kim bu beş âyeti okur ve bunun kesr-i bestini taşırsa ömrü uzatılır, günahı bağışlanır, muradı yerine gelmiş olur.»
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


Benzer Konular

 1. Fatihanın Sırları
  Konu Sahibi wind Forum Surelerin Faziletleri-Sırları
  Cevap: 13
  Son Mesaj : 23.Kasım.2014, 23:03
 2. El Adl Esması Sırları
  Konu Sahibi wind Forum Esmaül Hüsna Faziletleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Nisan.2014, 02:02
 3. En Nur Esması Sırları
  Konu Sahibi wind Forum Esmaül Hüsna Faziletleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Nisan.2014, 00:21
 4. 10 Ayetin Faziletleri
  Konu Sahibi Fırtına Forum Lahuti Dilek Duaları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 19.Ocak.2013, 02:02
 5. cim harfinin sırları
  Konu Sahibi rahip Forum Lahuti Sembolizm
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 15.Ekim.2012, 21:15

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •