Esma-i idrisiyye Şerhi - 14. isim ve Havasları«YÂ KÂFİ EL MÜVESSÎ LİMA HALAGA MİN ATA YA FAZLİHİ»
İlâhi isimlerden bir ism-i şerif de «Kâfi»dir. Elveren, yetişen, üfayet eden demektir.

Manâsı: Bütün mertebelerde zâhir-bâtın, halka yetecek miktar yardımı kemali fazlın
ve çok bağışınla zahmetsiz bahşeden
(veren) kâfii mutlak kıymetli varlıksın Ya Rabbi!

Havass ve Esrarı:
Ceriab-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.SF) Hazretleri buyurur ki:
Bir kimse, Allah Teâlânın; rızkına genişlik vermesini murad etse: Bu zikri şerifi günde 7000 kere olmak üzere bir yıl kamilen zikir etmelidir.
Bu tertip üzere iken eşiyle mücamaat
olsa; sâ-lih bir çocuk hasıl olur.
Bu ismin
hassalarındandır: Bir kişinin bir kimse yanında bir haceti, dileği olsa; haliyle gönlünün istediği şekilde meydana gelir. Fakat bunun için bu ism-i şerifi misk ve zağferanla geyik derisine yazıp o kimsenin mekânında bir yere göm-melidir. Ve ismin zikrine meşgul olmalıdır. Muradı hasıl olur. Bu ismin hassasmda Esrar-ı acibe (Acaib sırlar) çoktur.

Bu ismin zikri ile çokça meşgul olunca Cenâb-ı hakkdan her ne temennisi olursa reva olur. Nail olamadığı arzularına bu ismin (duanın) berekâtıyla ka-vuştukdan sonra hatıra gelmeyen ve mümkün olmayan isteklerine de ulaşır. Yakınları arasında derecesi yükselir. Zengin olursa fakir olmaz. Ve çok ihsanlara nail olur. Allah Teâlâ'nın inâyetiyle (65).
Bir kimsenin katında dileğin olsa; hasıl olmasa bu adı geyik derisine misk ve zağferanla yazıp o kimsenin eşiğinin üstüne gizlemelisin. Dileğin hasıl olur. Toprak tutarsın, altın olur. Ama gönlünde şek şüphe olmaması gerekir. Tâ ki; muradın hasıl olsun (66). Bir kimsenin gönlü birisine kapılsa da ondan ümid hasıl olmasa; ne kadar ki cehd
etse çare
bulunmasa; dilese ki onu kendisine yalvarta: Bu azim ismi geyik derisine misk ve zağferanla yazsın. Ve dilediği kişinin evinin üst eşiğine gizlesin. Muradı hasıl olur.

Günü: Pazar
Gecesi: Perşembe
Ulvi Meleği: Bağgaahaiyle
Süfli Meleği: Gazhatişin
Buhuru: Günlük

Kaynak ; Esma-i İdrisiyye Şerhi