Kaynak ; Ellü'lü' vel mercan fi teshiru mülükil can.
Çeviri: İdris Çelebi.

Büyük alim ve ilminde deniz gibi fehim sahibi ve asrının tek İmamı Ahmed bin Ali el Buni r.a. Halhalatul Heva ve fetkul ceva ven nazari iler ruhaniyyetül ulya hakkında şöyle rivayet etmiştir.

Rum Kralı Kayser, Hazreti Ömer r.a. e bir mektup göndermiş ve mektubunda şöyle demiştir. Ey Eba Hafs! Biz Zeburda, Tevratta ve İncilde şunu bulduk. Kim bu sureyi okursa, Allah Teala o kişinin kemiklerini ateşe haram kılar. Çünkü onun içinde yedi tane harf vardır. Sizler! Size nazil olan ve en faziletli kitap olduğunu iddia ettiğiniz Kuran-ı Kerim isimli kitabında buldunuzmu?

Hazreti Ömer r.a. mektubu okuyup Hazreti Ali k.r.v. ye göstermiş ve demişki: Ey Ali! Rum Kralı Kayser bize bir mektup göndermiş. Mektubunda içinde yedi harf olan ve bunu okuyanın kemiklerini Allah c.c. ın ateşe haram kıldığını belirten bir sure olduğunu söylüyor.

Hazreti Ali k.r.v. yazıyı bana ver dedi. Yazıyı okuduktan sonra dediki. Ya Ömer! Bu sure Fatiha suresidir. Bunu Peygamber s.a.v. söyledi. Bu yedi harf Fatiha suresinden çıkartılıp Yasin suresine yerleştirildi. Daha sonra Yasin suresinden alınıp Enam suresine yerleştirildi. O Ayeti Kerime de şudur:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَالَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِـى النَّاسِ كَـمَنْ مَثَلُهُ فِى الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ

Bismillâhirrahmânirrahîm. Eve men kâne meyten feahyeynâhü ve cealnâ lehü nâran yemşî bihi finnâsi kemen meselühü fiz zulumâti leyse bihâricin minhâ kezâlike züyyine.
Ayetin içindeki yedi harfte budur:

ف ج ش ث ظ خ ز

Ze Hı Zı Se Şın Cim Fe
Hazreti Ömer r.a. dediki: Ey Ali! Rum Kralı Kaysere haber gönderelim. İkisi birlikte Allah c.c. azze ve celleye secde ettikten sonra, Kaysere mektupla cevabı gönderdiler. Mektubu alan Kayser'in kalbi mutmain oldu ve iman edip İslam dini üzerine öldü.

Bu yedi harfin birleşmesinden meydana gelen isim Allah Teala nın yüce olan ismine müstecabdır. Oda şu فَجَشٍ ثَظْخَزٍ (Feceşin Sezhazin) ismidir.

Bu ismin hizmetçileri yedi (7) gezegene müvekkel olan ruhanilerdir. Aynı zamanda bu isim yeryüzünde hakim olan Krallara hükmeder. Bu harflerin her birisini bir meleği, gezegeni, burcu, günü, ayı ve ismi vardır.

Fe (ف) harfi: Bu harfe ait olan isim فَرْدٌ فَتَّاحْ (Ferdün Fettah) tır. Gezegeni Güneş, burcu Aslan, ulvi meleği رُوقْيَائِيلْ(Rukyail) Aleyhisselam, ardi meleği مُذْ هِبْ (Müzhib), günü Pazar, ayı ise Temmuz ayıdır.

Cim (ج) harfi: Bu harfe ait olan isim جَبَّارْ جَوَّادْ (Cebbar Cevvad) tır. Gezegeni Kamer, burcu Yengeç, Ulvi meleği جَبْرَائِيلْ (Cebrail) Aleyhisselam, ardi meleği مُرَّةْ (Mürre), günü Pazartesi, ayı ise Haziran ayıdır.

Şın (ش) Harfi: Bu harfe ait olan isim شَكُورٌ شَاكِرٌ (Şekur Şakir) dir. Gezegeni Merih, burcu Akrep Ulvi meleği سَمْسَمَائِيلْ (Semsemail) aleyhisselam, ardi meleği اَحْمَرْ (Ahmer), günü Salı, ayı ise Ekim ayıdır.

Se (ث) Harfi: Bu Harfe ait olan isim ثَابِتٌ (Sabit) tir. Gezegeni Utarid, burcu İkizler, Ulvi meleği مِيكَائِيلْ (Mikail) Aleyhisselam, ardi meleği بُرْقَانْ (Bürkan), günü Çarşamba, ayı ise Mayıstır.

Zı (ظ) Harfi: Bu harfe ait olan isim ظَاهِرْ ظَهِيرْ dir. Gezegeni Müşteri, burcu Yay, Ulvi meleği صَرْفَيَائِيلْ (Sarfeyail) A.S., ardi meleği شَمْهُورَشْ (Şemhureş), günü Perşembe, ayı ise Kasım ayıdır.

Hı (خ) Harfi: Bu harfe ait olan isim خَبِيرْ خَالِقْ (Habir ve Halık) tır. Gezegeni Zühre, burcu Boğa, Ulvi meleği عَنْيَائِيلْ Aleyhisselam, ardi meleği اَبْيَضْ (Ebyad), günü Cuma, ayı ise Nisandir.

Ze(ز) Harfi: Bu harfe ait olan isim زَكِىٌّ (Zekiyyün) dür. Gezegeni Zühal, burcu Kova, Ulvi meleği كَسْفَيَائِيلْ (Kesfeyail) Aleyhisselam, ardi meleği مَيْمُونْ (Meymun), günü Cumartesi, ayı ise Ocak ayıdır.


Bu harflerden her birisi kendisine ait olan mürekkep ile muvafık olarak yazılır.

Zuhal gezegeninin mürekkebi Zac (Kara boya)

Müşteri gezegeninin mürekkebi Zencar (Yeşil boya)

Merih gezegeninin mürekkebi Züncüfür (Kırmızı boya)

Güneş gezegeninin mürekkebi Sarı zırnık

Zühre gezegeninin mürekkebi Kafur

Utarid gezegeninin mürekkebi Anzerut

Kamer gezegeninin mürekkebi Beyadıl Zicac (Beyaz karanfil)

HALHALATÜL HEVA VE FETKUL CEVA NIN TASRİFİ

Halhalatül Heva nın tasrifine sahip olmak istiyorsan kağıttan bir suret yap. Yaptıktan sonra suretin başına bunları yaz:

ش مَرِيخْ عَقْرَبْ سَمْسَمَائِيلْ اَحْمَرْ

Ahmar Semsemail Akreb Merih Şin
Suretin yüzüne bunları yaz:

خ زُهْرَةْ ثَورْ عَنْيَائِيلْ اَبْيَضْ

Ebyad Anyail Sevr Zühre Hı

Suretin boynuna ve kollarına bunları yaz:


ج قَمَرْ سَرَطَانْ جَبْرَائِيلْ مُرَّةْ

Mürreh Cebrail Seratan Kamer Cim

Suretin göğsüne bunları yaz:


ف شَمسْ اَسَدْ رُوقْيَائِيلْ مُذْهِبْ

Müzhib Rukyail Esed Şems Fe
Suretin sırtına bunları yaz:


ظ مُشْتَرِى قَوسْ صَرْفَيَائِيلْ شَمْهُورَشْ

Şemhureş Sarfeyail Kavs Müşteri Zı

Suretin karnına bunları yaz:


ث جَوْزَا عُطَارِدْ مِيكَائِيلْ بُرْقَانْ

Bürkan Mikail Utarid Cevza Se

Suretin iki bacağına ve iki diz kapağına bunları yaz:


ز زُحَلْ دَلِوْ كَسْفَيَائِيلْ مَيْمُونْ

Meymun Kesfeyail Deliv Zühal Ze

Suretin üzerine bu tertip üzere yazarsın. Çünkü aslı budur.