Bismillah ir rahman ir rahiym

Öğüt

Heze kitebun min muhammedin rasulullahi rabb il alemiyn
İla (y) men terag ad dara min el ummari vez zuvvari ves saihiyn
İlla tarigan yetruku bi hayrin ya allah

Uyarı

Emme baadu
Fe inne lene ve lekum fiy el hakki siaten
fein teku aşigan halikan ev muvlian ev feciran mugtehimen
ev rağiben hakkan mubtilen feheze kiteb ullahi
le ale (y) yentigu aleyna ve aleykum bil haggi
inne kunne nestensihu me kuntum teameluvne
ve rusulune yektubuvne me temkuruvne
utrukuve sahibe kitebi (y) heze
venteliguve ila (y) abedet il esnemi vel evseni
ve ila (y) men tezumu
enne mea allahi ilahen ahara
la ilahe illa huve kulli şeyin halikun illa vechehu
leh ul hukmu ve ilayhi turceuvn

Allahın kitabında bulunan bu ilim aşağıda yazılıdır noktaların bulunduğu yere kadar.

Sonuç

hamim la yunsaruvn ( 7 Defa )
( Düşmandan Saldırı anında korunma ilmi ) Son Adet 70 defa
hamim aynsingaf tuğlebuvn
( 7 Defa ) ( Düşmana karşı galip gelme ilmi ) Son Adet 70 defa
....................................

hamim vel kiteb il mubiyn
teferraga eadeuullahi ve beleğat huccetullahi
Ve la havle ve la kuvvete illa billahi
Feseyekfiykehumullahi ve huv es semiyu ul aliym.

Parantez içindeki y harfleri okunmaz.

Misk ve Kefur karışımı kalemle yazılır.
Yastığın altına koyulur. veya muhakkak yanınızda bulunması gerekir.
1.Hamim 2.aynsingaf iki ayrı ayettir birleşik yazılmaz.

Sadece okumada arapça okunacak karıştırmayınız.