Kulak Davetlerini öğrenmek isteyen kardeşlerimiz birkaçtane formül yazayım ve nasıl yapılır görelim:
Yirmi sekiz gün yatsıdan sonra ses ve gürültüden uzak bir yerde gözler kapalı olduğu halde ve yarı karanlık bir yerde iki yüz seksen defa yukarıdaki dua okunur. Hiç kimsenin niyet ve maksadından haberdar olmaması ve okuma zamanında canlı ve canlıdan çıkan şeylerden perhiz etmesi lazımdır.
Eline ve diline çok dikkat etmek yalandan katiyyen kaçınmak lazımdır. Yarı karanlıktan maksat ya bir mum ışığında yahut küçük bir zeytinyağı kandili yakarak okumak gerekir

Akşin makşin şemlehin herûbin alşekûbânin cebrûrin tûbin ehlin hüve rabbün nûril a’lâ ecîbû da’vetî yâ tıâdimel cevâşi bi hakkı hâzihil esmâi fî üzünî ve’tinî bi ahbâri cemîın
nâsi elvâhan elvâhan elvâhan el’acel el’acel el’acel essâah essâalı essâah

----------------
2. kulak daveti formülü:

Aşağıda yazılı esmaları her gün (313) defa okuyan kimseye, kısa zamanda bir hadim gelerek her günün hadiselerini, öğrenmek istediğin hususları, seni ziyarete gelenlerin niyet ve maksatlarını kulağına söyler. Onların sözlerini senden başkası duymaz:

Kemûşin kemuşin meşlâşin meşlâşîn meşlehşin meşlehşin herûbin herûbin kerûbin kerübin alşekûmîn alşekûmin leyâbîn leyâbin cebrûrin cebrûrin tûbin tâbin eylîn hüve rabbiin nûrit a’lâ ecib ve ahdır yâ hâdimel cevâşi ve bi hakkı hazihil esmâi ve ahbirnî mâ fi da mâ irin nâsi fi üzünî ve’tinî bi ahhâri cemiy’ın nâsi el vahan elvâhan elvâhan el’aeel elacel el’acel es sâah es sâah es sâah