Doğru
Doğru
Toplam 7 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 7 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Celcelütiyye Havası

 1. #1
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2014
  Mesajlar
  351
  Konular
  206
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Celcelütiyye Havası

  Doğru
  Celcelütiyye Havası da havas ilminde önemli mevzulardan biridir ve detaylıca şöyledir değerli kardeşlerim:Ruhaniyet ilmi hikmet ilimlerinin ruhudur. Çok önemli olan ve istenilen bu Azimet kıymeti celil olarak bilinen CELCELÛTİYYE davetidir. Kapsamış olduğu isimler, kasemler, içinde bulunan yüce sırlar ve
  büyük özelliklerinden dolayı bu Azimet hakkında çoğu hükemalarla havas erbabı böyle söylemişlerdir.

  Talip olan kişi batınında ve zahirinde dürüst olmalıdır. Kazancı helal olmalı ve din kardeşlerine nasihat etmelidir. Allah Teala nın aziz kitabında ve kerim olan nebisinin diliyle haram etmiş olduğu şeylerden uzak durmalıdır. Her işinde Kurani kerime ve sünnete uymalı, devamlı taharet üzere olmalı, temiz elbiseler giymeli ve güzel kokular sürünmelidir. Allah c.c. a tam itaat etmeli ve ortak
  koşmamalıdır. Dini vecibelerini en güzel şekilde yerine getirmeli ve ibadetlerinde Allah Teala ya ihlaslı olmalıdır. Çünkü ihlas vuslatın kapısıdır. Görmüş olduğu ruhani sırları gizlemeli ve istemektende yılmamalıdır. Kim çalışırsa karşılığını bulacaktır. İsteklerinde orta halli olmaya özen göstermeli ve Allah takvasına güvenmelidir. Dini işlemlerde bilinçli olmalı ki, ruhlar karşısında hücceti (delil) keskin olmalıdır. Bütün tavırlarında, sözlerinde ve davranışlarında dini adaba riayet etmelidir.

  Allah Teala hazretleri Kurani kerim de şöyle buyurmuştur:

  Bismillâhirrahmânirrahîm. İllellezîne tâbû ve aslehû va'tesamû billâhi ve ahlesû dînehüm lillâhi fe ülâike meal mü'minîn.

  (Ancak tövbe edenler kendilerini ıslah edenler, Allah'a (kitabına) sarılanlar, dinlerine Allah için ihlasla bağlananlar, işte onlar mü'min lerle beraberdirler).

  Allah Teala hazretleri yine bu konuda şöyle buyurmuştur:

  Bismillâhirrahmânirrahîm. Femen kâne yercû likâe rabbihi fel ya'mel amelen sâlihan ve lâ yüşrik bi ıbâdeti rabbihi ehadâ.
  (Her kim Rab'bine kavuşmayı arzu ederse, Salih amel işlesin ve Rab'binin ibadetinde ona hiçbir ortak koşmasın). Çünkü ihlas vuslatın kapısıdır. Riya ise uzak olmanın ve kovulmanın kapısıdır.

  Talip olan kişi görmüş olduğu sırları, meleklerin kendisine itaatini, cinlerin kendisine görünmesini, cinlerle konuşmasını ve cinlere iş yaptırdığını gizlemesi gerekir. Bu sırları başkalarına izhar ederse, o kişinin değeri onların yanında azalır. İcabet gecikse bile istemekten yılmamalıdır. Çünkü yılmak talibin durağı ve sonu olur. İsteklerinde orta halli olmaya özen göstermelidir.

  Allah Teala nın takvasına güvenmeli, şeri hükümleri, davetleri ve beyanatları iyi bilmeli ki, kendisine itaat etmeyen cinlerin karşısında hüccet sahibi olarak bilgisiyle cinlere hükmetmelidir. Çünkü bu ilmi talep eden kimse insanların başında olan hakim menzilesindedir. Allah Teala nın kitabına ve isimlerinin hükmüne riayet etmelidir. Kuran-i kerim den ve isimlerden birşey yazdıktan sonra ayak basılacak bir yere koymamalıdır. Kıbleye karşı yönelmeli, temiz mekanda oturmalı, mekanda cenabet, hayızlı, ağlayan küçük çocuk, köpek ve hayvan resmi bulunmamalıdır. Kendini kötü ahlaklardan, dürüstlüğü ve
  edebi ihlal edici şeylerden, kötü hallerden kendini korumalı ve uzak durmalıdır.

  Şunuda iyi bil ki; Her yerde cinler ve ruhlar vardır. Her yerin sakinleri olan cinler, onların dışında olan isimlerin ve davetlerin hizmetiyle müvekkel olan ruhların kendi yerlerine girmelerine izin vermezler. Ancak şöyle olur. Talip olan kişi o mekanın sakinlerini o mekandan çıkarttığı (sarfı ummar) takdirde olur. Onun için, talip olan kişi herhangi bir mekanda yapmak istediği bir ameli yapmadan önce, o mekanın sakinleri olan cinleri çıkartması
  gerekir. Çıkarttıktan sonra amelini yapıp bitirdikten sonra, tekrar yerlerine dönmelerini emretmelidir.

  Cinleri mekandan sarf etmek için rivayet etmiş olduğumuz en güzel ve sahih sarfı ummar şekli aşağıdadır. Talip olan kişi sarfı ummar yapmak için kündür, kizbere, şinuz ve fasuh buhurlarını tüttürerek, üç (3) defa şu sarfı ummar duasını okumalıdır.

  devam edeceğiz biiznillah

 2. #2
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2014
  Mesajlar
  351
  Konular
  206
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Okunacak Sarfı ummar duası budur:

  Eveleyse liz zecriş şedîdi kavâtıa.
  Kâlû belâ kad lâhâ ken nîrâni
  Fe ecibtihüm mâ zâ ekûle ve ebtedî.
  Kâle bi zikri mekevvinil ekvâni
  Bi eyâraşe bihyâraşe ve hıyârişe
  Cellel müheymine münezzilil kurâni.
  Cibrîle fahbitu lis süreyyâ âcilen.
  Nâdâ heyûta müsa'ıran nîrâni.
  Nâdâ siyûta mea tayûta kadbedet.
  Envâru tebdû alel insâni
  Fe bi ismühü heyyar rahîle le ındemâ
  Akdî merâmî ve erceû bi emâne
  Elharka men yerdâhü minküm erhılû
  Ve bi nûri deyûce talkat anâne
  Tahşâ şekûne lem tezzeli envârahi
  Tebdû aletâlî bi külli mekâni
  Aksemtü iksâmen bi izzete batheşin
  Ve batheşlâne zekarahü yerkâni
  Hüve eşmehin hüve rabbenal âlî alâ
  Külli berâhın cüvdetin a'nâni
  Cibrîle fahbit âcilen le azîmetî
  Rahîle zil ummâri ves sükkâni
  Bi celâli mevlânel azîmi ve men lehü
  Cevde alettâlî meal ihsâni
  Elmâcidil cebbâri ferden lem yezel
  Müteâliyen ve münezzehen an şâni
  Ve bi hurmetin nûrillezî nâdeytehü
  Ve aleyhi kad enzelet bil kurâni
  İlhâşimîl ebtahî Muhammedin
  Hüve eşrafel urbâne vel icmâni
  Ebâ âmiran heyyar rahîle bi izne minni
  İnşâke yâ hâzâ minen nîrâni
  Hüve hâliku hüve bâriu ve müsavviru
  Hüve münımün bil ğafra vel ğufrâni
  Tallâhü in hâleftenî yâ âmiran
  Cibrîle kad ve efâke bin nîrâni
  Sümmes salâte alen nebiyyi ve âlihi
  Ehlil hüdâ vel fadlü vel ihsâni
  Fe bi hakkıhim ve bi hubbihim en tertehıl
  Yâ âmiran bil mustafal Adnân.

 3. #3
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2014
  Mesajlar
  351
  Konular
  206
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Bu Sarfı ummar duasını üç (3) defa okuduktan sonra ameline başlar ve amelini tamamladıktan sonra, cinleri tekrar yerlerine döndürmek için şöyle dersin: .

  Bi hakki esmâilletî in saraftüm behâ yâ ummâri hâzal mekâne ûdû ilâ mâ küntüm aleyhi bi hakki Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm. Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. Lehü mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard. Men zellezî yeşfeu ındehü illâ bi iznihi ya'lem. Mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi şeyin min ılmihi illâ bimâ şâ'. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti vel arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm.

  Celcelutiyye kasemini kullanırken yanlıştan, yanlış yazmaktan, önceki okunacak olanı sona, sonra okunacak olanı önce okumamalı ve kesinlikle hata yapmamalıdır. Çünkü bu hatalar her kasemi bozuk kılar. Senin amelinde boşa gider.

 4. #4
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2014
  Mesajlar
  351
  Konular
  206
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Bilki; bu Celcelutiyye azimetinde görevli olan meleklerin adedi sekizdir. O sekiz melek şunlardır. Seyyid Rukyail, Seyyid Cebrail, Seyyid Semsemail, Seyyid Mikail, Seyyid Sarfeyail, Seyyid Anyail, Seyyid Kesfeyail ve Seyyid Tahyatmağyelyal dır. Tahyatmağyelyal da bunların reisidir.

  Bu yedi meliğin her birine ait birgün vardır. Talibe o günde iner. Eğer talip olan kişinin ameli çok önemli ve yüce ise onun için davet edilir. Onları indirmek için şu şartlar vardır. Tam temizlik, güzel
  kokular sürünmek, kıbleye yönelmek, beyaz renkli elbiseler giymek, güzel kokulu buhur tüttürmek, kasemi huşulu bir şekilde okumak ve inmesi istenilen meleği sonunda hürmetle başını eğerek, Allah Tealaya kasemden önce ve sonra sena (övmek) etmek lazımdır. Meleğin inişi anında ayağa kalkmak, onu güler yüzle, edepli bir şekilde karşılamak ve dua etmek. Daha önceki alimlerden bilinen ve onlar için edilebilecek dua şöyledir.

 5. #5
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2014
  Mesajlar
  351
  Konular
  206
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Eyyedekümüllâhü bin nûril a'zami ve zâdeküm kurban minel hadrate ş şerîfetel mutahharatelletî ehleküm lehâ.

  Bu duanın faydası, onun için etmiş olduğun duaların aynısını o melekte senin için edecektir. Onunla konuşmanda sorularını çok iyi düzenleyeceksin. Eğer onu süfli bir hadim için indirmişsen soru hitabın şöyle olmalıdır.

  Eselüke eyyühel melikil kerîm. En te'mura fülânen en tefale kezâ.

  Bilki! Allah Teala nın huzuruna yakın olan melekler Allah Teala ya ibadet etmekten hiçbir zaman gevşeklik etmezler. Talip olan kişinin haline layık olduğu birşeyde, bir meleğe soru yönelttiği zaman isteği kısa ve öz olmalıdır ki, seri bir şekilde melek yükselmelidir. Meleği mühim işlerde süfli hadimlerin yapmaktan aciz kalmış olduğu şeylerde çağırmalıdır.

  Ey Talip! Şunu iyi bilki: Meleklerin değişik bir cevherde ve netlikte onların nurlarının ışığı çok güçlü olmasından dolayı bakan kişinin nazarı onları görmekten mütemekkin (sakin olmak) olamaz.
  Her meleği diğerinden ayıran bir özelliği vardır.

  Seyyid Rukyâîl: Bu melek yeşil renkli ipekten bir kubbeye iner. Kubbenin başında yeşil renkli bir sancak vardır. Kubbenin kapısı açık olup, Rukyâîl in yanında ise hizmetinde bulunan yeşil elbiseli
  beş tane yardımcısı vardır. Talibe indiği zaman kubbenin içinde bir müddet kalıp, daha sonra kubbenin kapısına çıkar. Rukyâîl için orada nurdan bir kürsi kurulur. Bu meleğin inişi Pazar günü olup,
  hadimi ise Müzhib'tir.

 6. #6
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2014
  Mesajlar
  351
  Konular
  206
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Seyyid Cebrâîl: Bu melek nurdan bir kubbeye iner. Kubbenin başındada sarı renkli bir sancak vardır. Talip olan kişi söz ile ona yönelmedikçe kubbeden dışarı çıkmaz. Cebrâîl'in yanında on tane yardımcısı vardır. Cebrâîl bu yardımcılarla birlikte iner. Bu meleğin inişi Pazartesi günü olup, hadimi ise Ebyad dır.

  Seyyid Semsemâîl: Bu melek nurdan bir kubbeye iner. Bu kubbenin kapısında iki adet kırmızı renkli sancak vardır. Seyyid Semsemâîl'in yanında üç tane yardımcısı olup, Semsemâîl bu yardımcılarla birlikte iner ve kubbenin kapısında dururlar. Seyyid Semsemâîl'in inişi Salı günü olup, hadimide Ahmer dir.

  Seyyid Mîkâîl: Bu melek nurdan bir kubbeye iner. Kubbenin sağ tarafınada beyaz bir sancak vardır. Mîkâîl ile birlikte dört tane yardımcısı iner ve sancağın altında dururlar. Seyyid Mîkâîl'in inişi Çarşamba günü olup, hadimi ise Bürkân'dır.

  Seyyid Sarfeyâîl: Bu melek beyaz ve yeşil renkli nurdan bir kubbeye iner. Kubbenin iki kapısı vardır. Her kapıda on tane yardımcısı ve dört adette beyaz ve yeşil renkli meşhur sancakları
  vardır. Kubbenin sol tarafında Salsayâîl ismi verilen bu avanların başkanı çok uzun boylu bir melek vardır. Seyyid Sarfeyâîl'in inişi Perşembe günü olup, hadimi ise Şemhûreş'tir.

  Seyyid Anyâîl: Bu melek altı tane yardımcısı ve üç adet sancakla birlikte nurdan bir kubbeye iner. Bu meleğin inişi Cuma günü olup, hadimi ise Zevbeah dır.

 7. #7
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2014
  Mesajlar
  351
  Konular
  206
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Seyyid Kesfeyâîl: Bu melek otuz tane yardımcısıyla ve on adet siyah renkli sancakla siyah nurdan bir kubbeye iner. Bu meleğin inişi Cumartesi günü olup, hadimide Meymûn dur.

  Seyyid Tahyatmağliyâl: Bu melek inmeden önce iki adet nuru belirgin bir parlaklıkla parlayan yıldız gibi iki kubbe iner. Daha sonra yüce bir kubbe önce inen iki kubbenin arasına iner. Bununla birlikte 1000 tanede yardımcı iner. Bu yardımcıların bazısı kubbenin etrafına bazısıda rikanın dışında durur. Elli adet beyaz renkli sancağı vardır. Seyyid Tahyatmağliyâl inerse daha önce adı geçen yedi huddam gelir ve rikanın arkasında dururlar. Bu yedi huddamın hiçbirisi o rikaya asla yaklaşamazlar.

  Seyyid Tahyatmağliyâl'i indirmek için daha önce zikredilen şartlara ilave olarak, talip olan kişinin elbisesinin tamamı beyaz renkli olmalı, bulunduğu yer temiz ve güzel kokulu olmalıdır. Bu yedi ulvi meleklerden birinin itaati alınmadan bırakılmamaları şart koşulmuştur.

Benzer Konular

 1. İstihare Havası
  Konu Sahibi wind Forum Havas Duaları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 30.Kasım.2014, 15:54
 2. Rızık Celbi Havası
  Konu Sahibi Fırtına Forum Havas Konuları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Aralık.2012, 20:16
 3. 5 (Beş) Ayetlerin Havası
  Konu Sahibi Fırtına Forum Surelerin Havasları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 20.Aralık.2012, 17:15
 4. Salat-ı Tüncina Havası
  Konu Sahibi RaidenRozz Forum Havas Konuları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Kasım.2012, 18:16
 5. El (Ya) Hak Esması Havası Fazileti
  Konu Sahibi üstünkural Forum Esmaül Hüsna Faziletleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Ağustos.2012, 23:24

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •