Esmai Kameriyyei Nuraniyye okunuşu vede faziletleri burada bu başlıkta arkadaşlar;

Leyahimin Leyalağvin Leyafürin Leyarusin Leyaruğın Leyaruşin Leyaşelşin

Esmai kameriyyei nuraniyye, celbi mehabbet,teshir, her türlü muradın husulü, hastalıkların tedavisi,rüyada definelerin yerlerini görmek,bir çok acayip ve garaibe vakıf olmak gibi hususlarda faydalanılan çok kıymetli bir havastır.bu esmalar ayın parlak ve nurlu zamanlarında okunur.

Buhurları: ud,aslibent,günlük,mai saile,sakız ve benzeri güzel kokulu buhurlardır.

Bir ayabi ayın 12,13 ve 14. gecelerinde tenha bir mahalde ve güzel kokulu bir buhur yakarak 1000 kere esmai kameri okur ve her yüzde bir kere :

'' tevekkelü ya ruhaniyyete sürurül kameri heyyicu ve harriku kalbeha fülanete binti fülanete bi mehabbetin ve aşkın hatta te'ti ileyye hadıan fi esrail vakt ''

der ve üç geceyi tamamlarsan matlubun sana büyük bir aşk ve mehabbetle gelir...okuma esnasında aya bakarak okunabilirse tesir daha şiddetli ve kuvvetli olur

Gizli İlimler Alemi