Doğru
Doğru
Toplam 6 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 6 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Esma-i Berhetiyye'nin Kasemleri

 1. #1
  RaidenRozz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  02.Kasım.2012
  Mesajlar
  3,031
  Konular
  1050
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart Esma-i Berhetiyye'nin Kasemleri

  Doğru
  Kaynak ; Usulul-bast-fi-sirril-evfak-vel-havas

  Sevgili lahutii ;
  Esma-i Berhetiyye ile ilgili Kasemler hakkında birçok rivayet edilmistir. Bunların en dogrusu mam Semseddin el Behnesavi
  (r.a.) hazretlerinin olup,
  Esma-i Berhetiyye Kasemi budur:

  Berhetîhin 2 Kerîrin 2 Tetlîhin 2 Turânin 2 Mezcelin 2 Bezcelin
  2 Terkabin 2 Berhesin 2 Galmesin 2 Hûtırin 2 Kalnehûdin 2
  Bersânin 2 Kazhîrin 2 Nemûselhın 2 Berheyûla 2 Beskeylehın
  2 Kazmezin 2 Engalelîtın 2 Kabâratin 2 Gayâhâ 2 Keydehûlâ 2
  Semhâhîrin 2 Semhâhirin 2 Semhâhirin 2 Bikehtahûnihin 2
  Besârisin 2 Tûnesin 2 Semhâbarûhın 2 Allâhümme bi hakki
  kehkehîcin yagtesiyyin bilitsagsagvîlin emvîlin celedin
  mehcemen helmecin ve rûdîhin mehfeyâcin bi ızzetike illâ mâ
  ehazte semıhim ve ebsârihim Sübhâne men leyse kemislihi
  seyün ve hüves semîul basîr.  Eskiden beri üzerinde ittifak edilen Berhetiyye Kasemi budur.
  Süleyman ibni Davud Aleyhisselam, veziri Asaf bin Berhiya ve
  alimlerin çogu bu Berhetiyye Kasemini kullanmıs oldukları sahih

  (gerçek) ile rivayettir.Sıhhatte ikinci mertebede olan ve mam Tusi (r.a.) hazretlerine ait olan Esma-i Berhetiyye Kasemi budur:

  Bismillâhil melikil muhîtıd dâimil kadîmüllezî melee sâtıu nûri
  vechil ekvâni ve emeddehâ bi kuvvetin cezp eti heybeti
  sultânihi alâ külli melikin ve cini ve insî ve seytânin mehâfetihi
  cemîı mahlûkâtihi ve ezanet ve tevâdaatil kerûbiyyûne min
  a'lâ makâmâtihâ ve seccedet ve icâbet da'veti ismihil azîmül
  a'zamü limen tekelleme bihi ve esra'te bil icâbeti vel bürhânil
  mahkümül mektûbi fî elvâhı kulûbil mütesarrifîne bedûh
  echezetın aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhır rûhâniyetil
  ulviyeti ves süfliyyeti ve huddâme hâzel ahdil kebîru tücîbû
  da'vetî ve takdû hâcetî ve tetevekkelû bi kezâ ve kezâ. bi ızzeti
  Berhetîhin 2 Kerîrin 2 Tetlîhin 2 Turânin 2 Mezcelin 2 Bezcelin
  2 Terkabin 2 Berhesin 2 Galmesin 2 Hûtırin 2 Kalnehûdin 2
  Bersânin 2 Kazhîrin 2 Nemûselhın 2 Berheyûla 2 Beskeylehın
  2 Kazmezin 2 Engalelîtın 2 Kabâratin 2 Gayâhâ 2 Keydehûlâ 2
  Semhâhîrin 2 Semhâhirin 2 Semhâhirin 2 Bikehtahûnihin 2
  Besârisin 2 Tûnesin 2 Semhâbarûhınbi hakki hâzel ahdil
  me'hûdin aleyküm yâ huddâme hâzihil esmâi illâ mâ esra'tüm
  hllâ nakyâdi fîmâ tü'merûne bihi bi ızzetil mu'tezi fî ızzi ızzetin
  ve evfû bi ahdillâhi izâ âhedtüm velâ tenkıdul eymâne ba'de
  tevkîdihâ ve kad cealtühümüllâhe aleyküm kefîlâ. Ve bi
  hakkillezî leyse kemislihi seyün ve hüvs semîul basîr. Ihdurû
  vesmeû ve etîû ve kûnû avnenlî alâ mâ emertiküm bihi bi
  hakkil ismillezî evvelühü âlin ve âhiruhü âlin ve hüve âlin selın
  yeûyûbeyhin yehin vehin bitekhin bitekfâlin bisa'yin ka'yin
  mimyâlin mutîîne leke yâ âlin celle zeryâlin ihtariku min asâ
  esmâillâhi aksemtü ve azemtü aleyküm bi âlimül gaybi ves
  sehâdetil kebîrül müteâl. Ve bi hakkil ismillezî teâhedtüm bihi
  ınde bâbil heykelil kebîri ve hüve biılsâkısin mihrâkısin
  aksâmaksin sakmûnehsin ve men yu'rıd an zikri rabbihi yeslükhü
  azâben saadâ. Ve bi hakki âhiyyen serâhiyyen edû- nâyi
  esbâûtin âli seddâyi ve bi hakki ebced hevvez hattî ve bi hakki
  batadin zehecin vâhın ve bi hakki bedûh echezetın Ve innehü
  le kasemün lev ta'lemûne azîm. Elvâhan elacele essâate velâ
  havle velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.


  Üstaz Nasireddin el Magazi (rahmetullahi aleyh) hazretleri
  Berhetiyye kaseminde geçen bazı isimleri ve lafızları degistirmistir.
  Berhetiyye isimlerinden su üç (3) ismi:

  Tûneşin - Beşârişin - Bikehtahûnîhin

  Su tertip üzere degistirmistir.

  Elûşin - Şârişin - Bikehtahtahûnîhin

  Berhetiyye isimlerine ''Şemhabaruhun'' dan sonra su isimleride
  eklemistir:


  Besmehin dâlâhâ mûseytîsûn yâ denû melhûsû deymûsûn yâ
  kevraasin eraysetûhin lâhûn yâ dehmûsin Erhan erhîmin
  erhîmûn yâ haysen müvâmeysû habûn lenûn yâ seyhûsîmin
  zâresin erkasin dâraalyûnin yâ âhiyyen serâhiyyen edûnâyi
  esbâûtin sabâvetûn yâ dehmîsen dehlîlû ilâhün meytatarûn yâ
  nûrubevrakın ergîsin erkasîsin lagsûnin lagtûnibn yâ sebsîra
  serven esmehin esfen esfûn yâ melekûti mâlihin melhin
  melîhan mâlihûn yâ allâmü âlimü ergâlin ergî ergan ergûn
  keznûn semhin semhîsen meslâmûn. nnemâ emruhü izâ
  erâde seyen en yekûle lehü kün feyekûn. Fesübhânellezî bi
  yedihi melekûti külli seyin ve ileyhi turceûn.


  Aynı zamanda bu isimlere ''Tican'' isimleride denir. Bazı
  lafızları iptal etmistir.
  Su lafzı:

  Yeûyûbeyhin
  iptal ederek: Ya'yûbeyhin
  olarak degistirmistir. Su lafzıda:

  Mutîıne leke âlin celle zeryâlin
  iptal edip, su tertip üzere: Mutîı leke yâ âlin mâ a'zama ismike yâ âlin mâ semea ismikerûhu illâ saıka vesterak.
  degistirmistir. Su iki ismide: Şakûnehsin - Akşâmeşin

  Makşidersin - Akşin

  Büyük üstaz Cemaleddin el Kirvani (r.a.) hazretlerinden rivayet
  edilmis olan Berhetiyye isimlerinin Kasemi budur:


  Bismillahil muhitil kadimül ezeliyyüllezi cema bi nuri vechihil
  ekvani. Ve emeddeha bi kudretihi bi kuvvetin heybeti ala külli
  meliki ve felekin ve cini ve seytanin ve sultani mehafetihi
  cemi-ı mahlukatihi ve ezanet ve tevadaatil keribiyyüne min
  a'la makamatiha ve secedet ve icabet da'veti ismihil azimül
  a'zamü limen tekelleme bihi ve esraet bil berahinül mahkümeti
  fi elvahi kulubil mütesarrifine batadin zehecin vahin. Aksemtü
  aleyküm eyyetühel melaiketil ulviyeti vel ervahir ruhaniyeti
  bima cemea fi bahril esma-i minel envari termi bi sühübin
  nariala külli men asa daiyel melikil cebbari tahsa sekunin agla
  galeyhunin yekün feyekün. nnema emruhu iza erade seyen
  en yekulelehü kün feyekün. Tekünül esma-ihi tai-ıne ve lidaihi
  raciıne vel ismihil azimül a'zamü hadimine ve mukarrabine bi
  ızzeti bathesin tahselanunin esmehin semahin elali ala külli
  berahin hureynin hureynin baruhin baruhin ve hüvellezi yuhyi
  ve yumitü fe iz akada emran fe innema yekulelehü kün
  feyeküne en feinne ya'tün fil kudsiyyihi kadimen ve min seyin
  errahmeti rukaman ma izzayi hara men fis semavati vel ardı
  tavan ev kerhan li azametil melikil cebbarillezi celle fi allahin
  liyeküni kevni kürsiyyihi cehran ceharan yahrücü duhanin
  suudün nun muhteber bi meyraze alin fakselin salihin alin
  ibilin veyhin inneke ala ma tesa-ü kadir halakal arda ala
  bahrin acacin yetelatamü zahiran. Venferade bil vahdaniyeti
  fevka kürsiyyihi lem yettehız sahibeten ve la veleden ihduru ila mekami haza vermu bi sivazin min narin ala külli men asa daiyel melikil cebbari bi ızzeti berhetihin berhetihin yehin
  yehin hüve la ilahe illa keririn keririn kain cebbari tetlihin
  tetlihin turanin mezcelin bezcelin tebarakallahü rabbil alemin.
  Terkabin tebarakellezi biyedihil mülki ve hüve ala külli seyin
  kadir. Berhesin bi ismihi tücibül melaiketi li daiyyehü
  galmesin galmesin galmesisin ganiyyün fettahu karibü
  mücibü hutirin halikul ars imin kadarati nuri kudretihi
  kalnehudin fatiris semavati vel ardı cailil melaiketi rusulen üli
  ecnehitin mesna ve selase ve ruba yezidü fil hakli ma yesa-ü
  innallahe ala külli seyin kadir. Bersanin kazhirin nemuselhin
  berheyula beskeylehin bi ismihi yücibü da'vetil mudattarine
  kayyümün kazmezin ehata ilmihi bil kainati ecmeın.
  Engalelitin kabaratin gayahan keydehüla. Maliki yevmiddine
  lehü mülküs semavati vel ardı semhahirin semhahirin
  semhahirin Bikehtahünihin besarisin tunesin semhabaruhin
  bikehkehicin keckelemin aksemtü aleykün hazel ismil a'zamü
  ve bi münezzilü elvahyi aler rusili min süradikatil azameti
  minel levhil mahfüzi illa ma ecebtüm da'veti bil kafi ven nuni
  ve bi ismihi echezetin beduh ellezi yeduru bihil feleküd
  deverani ve yebasü men fil kuburi yevmin nusuri ecibid da-i
  ya selhubin. n kanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiun
  ledeyna muhdarun.


  Devam ediyor

 2. #2
  RaidenRozz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  02.Kasım.2012
  Mesajlar
  3,031
  Konular
  1050
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart

  Yine büyük Üstazlardan Ebi Abdullah el Fasi (r.a.) hazretlerin
  den, o da bu Kasemi Ebil Abbas el Mürsi (r.a.) hazretlerinden
  almıstır. Bu nazmın sırrı güzel ve bereketi çok olan
  Esma-i
  Berhetiyye Kasemi budur:


  Bede'tü bi bismillâhi lir rûhi hâdiyâ
  lâ kesfi esrâri alet fîhi hâfiyâ
  Ve salleytül fâsime sellemtü mislühâ
  Alâ ahmedü men câ ed dîni hâmiyâ
  Ve aksemtü bil kurâni vel kütübe küllehâ
  Ve biz zikri vel âyâti min kavli rabbeyâ
  Ve aksemtü bil ismil muazzame kudreten Ve esmâ-ikel hüsnel ızâmel avâliyâ
  Feyâ berhetîhin yâ kerirîn temüddenî
  Bi imdâdi tetlîhin ve sirrin berâhiyâ
  Bi kuddûsin tûrânin envârin mezcelin
  Eginsî bi sirrin yecalül kalbe vâfiyâ
  Feyâ bezcelin yâ terkabin sümme berhesin
  Ecib da'vetî yâ galmesin ve nidâiyâ
  Bi esrâri hûtîrin ve kuvvetin batsihin
  Ve ızzi hûtîrin nezele ilâ âdiyâ
  Ve yâ kalnehûdin meddenî bi mehâbetin
  Minel ızzi bersânin ve azeze cenâbeyâ
  Bi hürmeti kazhîrin ve esrâri sirrahü
  Ve imdâdi kazhîrin nemûhin nemâhiyâ
  Bi yâhin nemûselhin ve yâhin ve batsihin
  Ve gavsetin âhin berheyûlen mugîsiyâ
  Fe sübhâne mevlânel azâmi beskeylehin
  Bi kizzi ve mezzi zül celâli ilâhiyâ
  Bi enkalelîtin ceddi aleynâ birahmetin
  Ve leyyin lenâ küllel kulûbel kavâsiyâ
  Bi ızzi kabarâtin ve kuvvetin batsehin
  Temezzeka a'dâtî bil helâki ilâhiyâ
  Bi sirri gayâhan keydehûlan ve semhin
  Ve semhâhirin yâ rabbi accil murâdiyâ
  Semhâ hüvallâhül azîmü celâlühü
  Ve sîmin ve bârûhin ve nûrin berâhiyâ
  Bi kudreti sârisin ve tûsin ve tûnesin
  Ve tûsan ve esrâril muızzi sâhiyâ
  Bikehtahtahûnîhin ve ızzi keckelemin
  Ve envâri ehyâhin ve âhiyyen serâhiyyen
  Feyâ kehkehîcin meddenâ minke bl kaviyi
  Ve sehharlenâ rûhan mucîban li sirrayâ
  Ve yâ yagtasin kün lî bi celbi muîniyâ
  Alâ külli rûhi min mutîiın ve âsiyâ
  Ve yâ mehfeyâcin kün bi sirri sâtirâ
  Ve kün nâsirî ve akhir cemîıl eâdiyâ
  Ve yâ mehmecemâin kün hafîzî behlemecin
  Bi sirri ve rûdiyehin ve âyetin ve hâhiyâ
  Bi elfi ve lâmin sümme aynin ve sâdihâ
  Tasdil eâdîl külle annî ilâhiyâ
  Bi ha min aynin sümme sînin ve kâfihâ Ve esrârihâ kün lî hafîzan ve hâmiyâ
  Bimâ fî kitâbillâhi min külli sûretin
  Ve âyâtihi sümmel hurûfel avâliyâ
  Bi tevrâti mûsâ vez zebûri ve mâ havâ
  Ve ncîl îsâ vellez. Kâne tâliyâ
  Bi arsike vel kürsiyyi ve bil levhi vel kalemi
  Ve bil meleki vel emlâki accil deâiyâ
  Ve huzlî lî besarî min adüvvi ve zâlimin
  Ve min râmin keydî ente rabbî ve hasbiyâ
  Ve min yebtegî kel insi vel cini daranâ
  Fesallit aleyhi âcilâtid devâhiyâ
  Ve kavlike hakkun deânî ecibtehü
  Ve men kâne fî hasnî mined darri vâkiyâ
  Fehâ ena yâ mevlâye ci'tüke dâıyâ
  Felâ tecalil hırmâne minke cezâiyâ
  Ve edhilyi fîhısni sirrike ve ahminî
  Min sûi vel a'dâî kün lî kâfiyâ
  Ve salli ve sellim külli vaktin ve sâatin
  Alel Mustafâ vel âli ceman müvâfiyâ.


  Devam ediyor

 3. #3
  RaidenRozz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  02.Kasım.2012
  Mesajlar
  3,031
  Konular
  1050
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart

  Yine bu Esma-i Berhetiyye Kasemi hakkında Üstaz el Kisni
  (r.a.) den Esma-i Berhetiyye Kasemi söyle rivayet edilmistir.

  Berhetîhin 2 Kerîrin 2 Tetlîhin 2 Turânin 2 Mezcelin 2 Bezcelin
  2 Terkabin 2 Berhesin 2 Galmesin 2 Hûtırin 2 Kalnehûdin 2
  Bersânin 2 Kazhîrin 2 Nemûselhın 2 Berheyûla 2 Beskeylehın
  2 Kazmezin 2 Engalelîtın 2 Kabâratin 2 Gayâhâ 2 Keydehûlâ 2
  Semhâhîrin 2 Semhâhirin 2 Semhâhirin 2 Bikehtahûnihin 2
  Besârisin 2 Tûnesin 2 Semhâbarûhın 2 Allâhümme bi hakki
  kehkehîcin yagtesiyyin bilitsagsagvîlin emvîlin celedin
  mehcemen helmecin ve rûdîhin mehfeyâcin bi ızzetike illâ mâ
  ehazte semıhim ve ebsârihim Sübhâne men leyse kemislihi
  seyün ve hüves semîul basîr. Aksemtü aleyküm ve edûküm
  meâsirel ervâhır rûhâniyyeti bil ismillezî tekelleme bihi melikül
  ervâhı fetesâ katatün minhü ruûsül melâiketir rûhâniyeti vel
  kerûbiyyine ves sâfîne sücceden tahte arsı rabbil âlemîne ve
  hüve yâ nekîrin yâ nekîrin hûreynin hûreynin hûresin hûresin
  bârûhın bârûhın ebrâhın ebrâhın ebdâhın ebdâhın ve bi hakki
  esmehın semâhın elâlî külli berâhın ve bi hakki tastîsin
  tastîsin bientaytayûnin bientaytayûnin bientaytayûhin
  bientaytayûhinve bi hakki selselîsin selselîsin selesin selesin
  bâkiran kerûkin âlin kuddûsün alâ kaviyyün azîz.


 4. #4
  RaidenRozz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  02.Kasım.2012
  Mesajlar
  3,031
  Konular
  1050
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart

  Bu Esma-i Berhetiyye Kasemlerinin hepsi gerçektir. Bu Kasem
  lerin sırları, nurları, bereketleri ve menfeatları inkisaf
  (açılmıs)
  etmistir. Talip olan kimse bu Kasemlerde muhayyer (Seçme) dir.
  Hangi Kasemi kullanmak isterse o Kasemi kullanır ve seçmis
  oldugu Kasemle tasarruf eder.

 5. #5

  Üyelik tarihi
  29.Aralık.2015
  Mesajlar
  4
  Konular
  2
  Tecrübe Puanı
  3

  Standart

  Hic deneyen gordun mu kardes? Malum berhetiyye tehlikelidir

 6. #6

  Üyelik tarihi
  01.Ocak.2016
  Mesajlar
  2
  Konular
  0
  Tecrübe Puanı
  3

  Standart

  Berhetiye kasemleri hakkında çok rivayet var. Birçok sitede kopyala yapıştır yapılmış. Burada farklı şekilleri paylaşılmış. Ancak günlerin melekleri ve o meleğin yardımcısı cinlerin isimlerinin zikredildiği bir şekli var. O şekilde yapılması gerekiyor. Berhetiyye isimlerinin okunuş şekli de bir miktar değişiyor. O haliyle birçok kişiye ağır gelebilir. Bu nedenle Berhetiyye isimlerinden sizin beklenti ve isteğinize göre olanları sayısınca okuyun. Daha isabetli olur düşüncesindeyim. Allaha emanet olun

Benzer Konular

 1. Esma-i Berhetiyye
  Konu Sahibi RaidenRozz Forum Havas Duaları
  Cevap: 58
  Son Mesaj : 07.Mayıs.2018, 02:20
 2. Berhetiyye Kaseminin Havassı Celilesi
  Konu Sahibi RaidenRozz Forum Havas Duaları
  Cevap: 19
  Son Mesaj : 28.Ocak.2018, 22:56
 3. 99 Esma 99 Dua
  Konu Sahibi Fırtına Forum Türkçe Tüm Güzel Dualar
  Cevap: 91
  Son Mesaj : 18.Mayıs.2013, 02:17
 4. Esmai Berhetiyye ve Celcelutiyye
  Konu Sahibi cyberaskim Forum Havas Duaları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Mart.2013, 15:52
 5. Berhetiyye Kaseminin Tasarrufu
  Konu Sahibi RaidenRozz Forum Havas Konuları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Aralık.2012, 22:52

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •