1-7 gün oruç
2-Yalnız ve sessiz odada
3-Her farz namazından sonra 129 defa Yâ Latif esmasını oku sonra aşağıdaki duayı üç defa oku

16.641 Ya Latif okumasında dua dört defa ezberden okunur.

Okunacak dua budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke ve etevesselü ileyke bismikel latîfillezî ve sia lütfühü
ehlüs semâvâti ve ehlül ardı ve latefte bil ecinneti fî bütûni ümmehâtihâ ve ehatte bil kâinâti ılmen
eselüke bis sirri vel esrâr iven nûri vel envâri yâ men lâ tüdrikühül ebsâri ve hüve yüdrikül ebsâri ve
hüvel latîfül habîr. innemâ emruhu izâ erâde seyen en yekûle lehü kün fe yekûn. Sehhirlî huddâme
ismikel latîfil mübârake inne rabbî latîfün limâ yesâü innehü hüvel alîmül hakîm.

Allâhümme yâ müsahhıras semâvâti vel ardıs sebı ve men fîhinne
ve men aleyhinne bi sirri sirri ismikel latîfil meknûn.Elem terâ innallâhe enzele mines semâi mâen
fetüsbihul ardu muhdarraten innallâhe latîfün habîr.Allâhümme yâ rabbel erbâbi mürebbîl kâinâti bi latîfi

rubûbiyyetihi esria lî sereyâne lutfike fî se'nî ve muradî küllihi yâ men leyse bi gâibin fentezurhi ve
lâ bi beîdin feemhilhü ülhimnî lutfikel hafiyyil elhimnî lutfikel hafiyyî ve fehhimnî rüsdî ve kalbî
beyne isbeîne min esâbiı lutfike hattâ eshedü latîfel...Ve sallallâhü alâ seyyidinâ
Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

son gün hadim gelir.ve size niyetinizi sorar.