8. Hazreti Peygamberin, son oğlu İbrahim’e bu adı vermesi asla tesadüfi değildir.
Oğlu İbrahim, Mısırlı bir cariye olan Hazreti Mariye’den doğmuştur. Hazreti İbrahim de başka bir Mısırlı cariye olan Hazreti Hacer’den Hazreti İsmail’e (a.s.) kavuşmuştur.
Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) oğluna İbrahim adı*nı vermese, elbette İlâhi ilhamladır. Hazreti İbrahim’den gelen peygamberler halkasını soy bakımından kapamış*tır.