Doğru
Doğru
Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
Toplam 11 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Peygamberimizin Kızları

 1. #1

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart Peygamberimizin Kızları

  Doğru
  Sevgili Peygamberimizin öz kızları:
  1. Zeynep: Annesi Hazreti Hatice’dir. Hicretten yirmi iki yıl önce (M.S. 600’de) doğmuş ve Hicretten sonra sekizinci yılda (M.S. 630) vefat etmiştir. Hazreti Hatice’nin kızkardeşinin oğlu Ebu As ile evlenmişti. Kocasının imana gelmemesi üzerine önce ayrılmışlar, sonra Medine’de tekrar birleşmişlerdir.
  2. Rukiyye: Annesi Hazreti Hatice’dir. Hicretten on dokuz yıl önce (M.S. 603’de) doğdu ve Hicretten sonra ikinci yılda (M.S. 623’de) vefat etti. Hazreti Peygamberin amcası Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile nikâhlan- mıştı (fakat evlenmemişti). Utbe Müslüman olmayınca, boşanıp Hazreti Osman (r.a.) ile evlenmiştir.
  3. Ümmü Gülsüm: Hicretten on yedi yıl önce (M.S. 605’de) doğdu ve Hicretten dokuz yıl sonra (M.S. 631’de) vefat etti, annesi Hazreti Hatice’dir. O da Ebu Leheb’in diğer oğlu Uteybe ile nikâhlıyken (evli değil), Uteybe’nin Müslümanlıkta kalmaması üzerine ayrılmış
  ve Hz. Rukiyye’den sonra Hazreti Osman (r.a.) ile evlenmiştir.
  4. Hazreti Fatıma: Annesi Hazreti Hatice’dir. Sevgili Peygamberimizin kızlarının en küçüğüdür. Çoğunluğun kabul ettiğine göre, Hazreti Fatıma (r. anha) Hicretten on üç yıl önce (M.S. 609’da) Cemaziyelâhir yirmisinde, Cuma günü doğmuştur.
  Doğumu Hazreti Peygambere nübüvvet geldiği Bi’set yılından üç ay öncedir.
  Onun doğumunu Nübüvvetten beş yıl önceye, hatta daha gerilere götürenler vardır. Böyle rivayet edenler Hazreti Peygamberin doğum, evlenme, diğer evlâtlar halini göz önüne almamışlardır. O zaman Hazreti Peygamberin hayat tarihi altüst bir hale gelir. Bazıları da çok çok daha gerilere götürürler.
  Hazreti Ali (k.v.) ile Hicretten iki yıl sonra (M. S. 624’de) evlenmiş ve on yıl kadar evli kalarak Hicretin on birinci yılında (M.S. 633’de) vefat etmiştir.
  Hazreti Haşan, Hazreti Hüseyin, Muhsin, Ummü Gülsüm, Zeyneb adında çocukları olmuştur.
  Sevgili Peygamberimizin üvey kızları:
  1. Hind: Hazreti Hatice’nin Aziz oğlu Atik’den olan kızıdır.
  2. Zeyneb: Hazreti Hatice’nin Ebu Hale’den olma kızıdır.

  Dikkat edilecek olursa, Sevgili Peygamberimizin erkek çocukları küçük yaşta vefat etmişlerdir.
  Bunu gören müşriklerden Vâil oğlu As, Kasım veya Abdullah’ın vefatından sonra Hazreti Peygamber için “Ebter” demiştir.
  Ebter, nesli kesilmiş (hayr beklenmeyen) demektir.

 2. #2

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Bu çirkin yakıştırma üzeri Kevser Sûresi nazil olarak Hazreti Peygamber’e ve müminlere geleceği müjdeleyerek onları sevindirmiş ve Vâil oğlu As’ı yalancı çıkarmıştır:
  « (Habibim) hakikat, biz sana, Kevser’i verdik.
  O halde rabbin için namaz kıl, kurban kes.
  Sana buğzeden yok mu? İşte asıl zürriyetsiz olan odur? »
  (El-Kevser: 1-3)
  Kevser, Cennette bir havuz, nehir, yahut çok hayrdır.
  Bu âyetteki müjde olduğu gibi gerçekleşmiştir. Yani bir mucize olmuştur.
  Sevgili Peygamberimizin bütün oğul ve kızları, Hz. Fatıma müstesna, hayatında vefat ettikleri ve zürriyet bırakmadıkları halde, Hazreti Fâtıma’dan doğan Hz. Haşan ve Hz. Hüseyin'den Sevgili Peygamberimizin soyu nehirler gibi sürüp gitmiştir.

 3. #3

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Hazreti Haşan soyundan gelenlere Şerif, Hazreti Hüseyin soyundan gelenlere ise Seyyid denir.
  Vâil oğlu Âs’ın zürriyeti ise derhal kesilmiştir.
  Netice:
  Hazreti Peygamberin hayatını özelleştiren önemli bir konu da oğullarının durumudur.
  Bu durum ve varlıkları, akıbetleri dikkate alınır incelenirse, Hazreti Allah’ın (c.c.) bütün bir insanlığa yaptığı ihtar ve uyarış derhal görülür.
  Neden Sevgili Peygamberimizin kızları bir zaman yaşadıkları halde oğullan kendilerini bilemeyecek yaşta vefat ettiler?
  Hattâ Hazreti Hatice’nin ilk oğlu Hind niçin aynı kadere tabi tutulmuştur? Azat edip evlât yaptığı Hz. Zeyd bile şehid düşerek hayatta kalmamıştı.
  Hazreti Peygamberin üç oğlu, bir evlâtlığı, bir üvey oğlu, yani erkek soyunun hepsinin kendisinden sonra kalmayışları bir tesadüf müdür? Yoksa Hazreti Allah’ın üzerinde önemle durduğu ve tatbik ettirdiği bir emri midir?

 4. #4

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Bütün bu hadiselerde tesadüfleri bir yana atarak, İlâhi hüküm üzerinde durmak ve faydalanmak gerekir. Şüphesiz tam hakikat ancak Hazreti Allah’ın kudretin- dedir. Fakat bize bahşettiği akıl, zeka ve mantıkla, pekâlâ bazı gerçeklere ulaşabiliriz.
  Bu gerçeklerden en önemlisi şudur: Allah (c.c.) bir soy tahakkümü istemiyor.
  İnsanlar, hangi sebeple olursa olsun, başına geçen hükümdarlardan ziyade onların mevkilerine tevarüs eden soyundan çekmişlerdir.
  Bu sülâlelerde zalimi, akılsızı, kudretsizi, hattâ de*lisi vardı.
  Böylelerinin insanlara tahakkümü, köle gözüyle bakması ne acıdır?
  Tıpkı Yahudiler gibi. Onlar da kendilerinden başka insan topluluklarına üzerine binilecek hayvan gözüy*le bakarlardı.

 5. #5

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Kabe’ye Doğru serisinde görüldüğü gibi, hattâ Peygamberlere tevarüs eden soyları, ellerinde İlâhi hiç*bir kudret bulunmadığı halde, toplulukların başına geçmişler ve onlara etmediklerini bırakmamışlardır.
  Artık Hazreti Peygamber son peygamber olaca*ğından ve bütün insanlığa rahmet getirip, ahlâklarını tamamlayacağından, yalnız hükümdarlarda değil, pey*gamberlerde dahi bir soy tahakkümü arzu etmemekte*dir. Halkın kendi içinden seçeceği lider tarafından idare edilmesini istemektedir.
  Hele başka peygamber de gelmeyeceğine göre, onları düşecekleri bataktan kim kurtaracaktır?

 6. #6

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  İşte Hazreti Allah (c.c.) bu arzusunu insanlara his*settirmiştir.
  Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) erkek çocuklarını küçükken hayattan almış, Hazreti Peygamberin peşin*den Onun adından faydalanıp başa geçecek hiç kimse bırakmamıştır.
  İslâmiyet zafere ulaşıp Sevgili Peygamberimiz, dünyadan cennetlerine ayrılınca, müminler kendi arala*rından Ona halife seçeceklerdi.
  Akla “O halde, bu çocuklar niçin doğdu? Madem ki küçük yaşta vefat edeceklerdi, doğmasalardı?” gibi sualler gelebilir.
  Bunun birçok sebepleri vardır. En önemlileri şun*lardır:

 7. #7

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  1. Cahiliyet Devri’nin insanının durumu açıktır. O, erkek evlâdı olana itibar ederdi. Bu, hâlâ devam etmek*tedir.
  2. Allah (c.c.), Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) bu imkânı vermekle, yine ilk çocuğunun erkek olmasıyla, halk nazarında görevini kolaylaştırmıştır.
  3. O erkek evlâdı, oğlu hemen almakla insanlara, peygamber dahi olsa tek kudretin Allah (c.c.) olduğunu, peygamberlerin de öleceğini, peygamberlerin Allah em*ri dışında hiçbir kudrete sahip bulunmadıklarını anlat*mıştır.

 8. #8

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  4. Hazreti Peygamber baba görmemek, anneyi küçük yaşta kaybetmek ıstırabının ne olduğunu biliyor*du. Hazreti Allah (c.c.) en çok sevdiği insana, peygam*berliğini kırk yaşına kadar her cihetten hazırladığı Mu- hammed’ine (s.a.v.), bir de oğul acısını tanıtmak lüzu*munu duymuştur. Bir insan bu acıyı ta can evinde ya*şamazsa, toplumun aynı ıstıraplarında hassas davrana*mazdı.
  5. Cahiliyet Devri’nde kız çocuklarına reva görü*len gelenekler bellidir. Peygamberine, Hazreti Allah (c.c.) bol bol kız evlat vermekle ve onları yaşatmakla, bu geleneğin kirliliğini göstermiştir.
  Toplum, Hazreti Muhammed (s.a.v.) kız evlâtlarını sanki oğul gibi korur ve severken, elbette o kötü gele*neklerini yaşatmazlar, peygamberlerine uyarlardı.

 9. #9

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  6. Hazreti Allah (c.c.), Onun ilk oğlu Kasım’ı Cahi*liyet Devrinde vermiş ve geri çağırmıştı. Diğer iki oğlunu ise peygamberliğinde gösterip almakla, insanlara pey*gamberlerin bile iltimasa tabi olamayacaklarını göster*mişti.
  Nitekim, Hazreti Muhammed (s.a.v.) ile evlenme*ye kalkışan bir kadının, son oğlu İbrahim’in vefatı üze*rine “O peygamber olsaydı, Allah en sevgili evlâdını kendisinden esirgemezdi!” gibi çirkin sözler söyleyerek evlenmekten caydığı unutulmamalıdır.
  Böyle düşünen müminlerin varlığı, onların Allah*larına teslim oluşlarındaki iman kuvvetini tecrübeyi ge*rektirecekti şüphesiz.

 10. #10

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  7. İnsanlar daima sevdikleri çevresinde toplanır. Soylarından da onlardaki kudreti bekler.
  Sevgili Peygamberimizin torunları Haşan ve Hü*seyin Hazretlerinin başlarına gelenler ve hâlâ sürüp gi*den ayrılıklar, kinler meydandadır.
  Torunlar böyle olunca, ya Sevgili Peygamberimi*zin birkaç oğlu olsaydı, Hazreti Peygamberden sonra kimbilir neler olacaktı?

Benzer Konular

 1. Peygamberimizin Mesleği
  Konu Sahibi kısmet Forum Hz Muhammedin Hayatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Temmuz.2014, 02:28
 2. Peygamberimizin Oğulları
  Konu Sahibi kısmet Forum Hz Muhammedin Hayatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Temmuz.2014, 02:27
 3. Peygamberimizin Şeceresi
  Konu Sahibi kısmet Forum Hz Muhammedin Hayatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 25.Temmuz.2014, 02:20
 4. Peygamberimizin Hanımları
  Konu Sahibi SOLAK Forum Hz Muhammedin Hayatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Kasım.2012, 22:31
 5. Peygamberimizin Yaşamında Dua
  Konu Sahibi Fırtına Forum Dualar Hakkında Konular
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Kasım.2012, 20:09

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •