(8) Büyücüler gelecekten haber veremez oldular.
Nebiyy-i Ekrem Efendimizin dünyaya teşrifleri gecesinde hazan yaprağı gibi gök kubbeden yıldızlar döküldü. Bu hâ*dise de şuna işâıret ediyordu: Bundan böyle şeytan ve cinle*rin gökten haber almaları son bulmuştur. "Madem Resu- lullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) vahiy ile dünyaya çıktı, elbette yarım yamalak ve yalanlar ile karışık, kâhinlerin ve gaipten haber verenlerin ve cinlerin haberlerine set çekmek lâzımdır ki, vahye bir şüphe irâs etmesinler ve vahye ben*zemesin. Evet, Resulullah Efendimiz doğmadan evvel kâhin*lik çoktu. Kur ’ân, nazil olduktan sonra o iş soıı buldu. Fiat ta çok kâhinler imana geldiler. Çünkü, daha cinler tâifesin- den olan muhbirlerini bulamadılar. "
O âna kadar görülmemiş bu hâdiselerin Resûl-i Ekrem ’in doğumu sırasında meydana gelmeleri elbette tesadüfi değil*di. Ezelî kudretin kader kaleminin tayin ve tespitiyle vücuda geliyorlardı. Ve dünyaya Âhirzaman Peygamberi Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in zuhurunu haber veriyorlardı.