909. Peygamberimizi vefatında kim yıkadı ve nereye defnedildi?
• Peygamberimizi Hz. Ali yıkadı. Öldüğü yer olan Hz. Aişe’nin hücresine mezarı kazıldı ve çarşamba günü öldüğü yere defnedildi. Şimdi mübarek kabri Medine'de “Ravza-ı Mudahhare” diye anılan yerdedir.