Bayılma geçici olarak bir kimsenin çevre ile ilgisinin kesilmesidir. Ya sağlam kimselerde sinirlenme ya da heyecanlanma sonucu olur; ya da bir hastalık nedeniyle ortaya çıkar. Kalp hastalıkları, damar hastalıkları, sara (epilepsi) ve şeker hastalığında bayılma sıktır.
Bayılan kimsede önce başdönmesi ve fenalık hissi belirir, yüzü solar, nabzı yavaşlar, tansiyonu düşer ve olduğu yere yığılır. Bayılan bîr kimseyi arka üstü yatırın, bacakları- nın altına birkaç yastık sürün, öyle ki, başı ayak hizasına göre daha aşağıda olsun. Yaka ve kollarını çözün. Yüzünü boynunu ovun, varsa amonyak koklatabilirsiniz. Bu tedbirlerle ayılmıyorsa hemen doktor çağırın ya da hastayı doktora götürün.
Hitseri denen ruh hastalığında bayılmalar sık görülür. Böyle hastalar sık sık bayılmalarıyla tanınır. Baygınlıkları bazen saatlerce sürer.