Bir kesik ya da yaradan bol miktarda kan geldiğini görürseniz hiç telâşa kapılmayın. Temiz bir gazbezi, veya hiçbir şey yoksa temiz mendille üzerine bastırın bîr zaman sonra kanama durur. Ancak kana, ma fışkırır gibi ise atardamar kasilmiş demektir. Bağlanmadıkça kanamadurmaz. Üzerine bastırmağa devam ederek bir doktora gidin. Büyük ka*namalarda «turnike» denen bir yöntemle kanama durdurulur. Bu ancak bacak kopması, ezilmesi, parçalanması gibi bastırmakla durdurulamayan kanamalar içindir.
Enlice bir bezi organa sarın; bir dü*ğüm atın ve kısa bir çomağı düğüme sokun. Düğümü sağlamlaştırın. Çomağı kanama durana kadar çevirin. Her 15 dakikada bir turnikeyi gevşe*terek organa kan gitmesini sağlayın yoksa kangren olur.

Bir kimse çok kan kaybetmişse yatırın, bacakları başına göre yukarıda olmalıdır. Sıcak tutun üstünü örtün. Bilinci yerinde ise içmesi için bol bol su, çay, limonata v.s. gibi sulu şeyler verin.