44. Melekler nasıl varlıklardır?
• Melekler, ruh gibi latif, nurani varlıklardır.

45. Meleklerin görevleri nelerdir?
• Meleklerin bir kısmı devamlı Allah'a ibadet ve zikirle meşgul olurlar. Bir kısmı da yerde ve gökte kendilerine verilen özel görevleri yaparlar.

46. Büyük melekler hangileridir? Görevleri nelerdir?
• Büyük melekler: Cebrail; Cenabı Hakk’ın vahiy ve kelamını peygamberlere tebliğle görevlidir. Mikail; Kainattaki bazı olayların, mesela rüzgârın.yağmurun, ekinlerin v.s. meydana gelmesinde görevlidir. Azrail; Ölüm meleğidir. İsrafil; Kıyametin vukuu ve insanlann öldükten sonra dirilmeleri hususunda görevlidir. Kiramen katibin veya Hafaza Melekleri; İnsanla devamlı beraber olan iki melektir ki, birisi insanın güzel amellerini, diğeri de kötü amellerini yazar.

47. Meleklere inanmanın dini hükmü nedir?
• Farz’dır.