♦ Kitaplara iman nedir?
Allah insanlara rehber olarak gönderdiği peygamberlerin bir kısmına, birer de kitap indirmiştir. Bu kitaplarda Allah, insanlara emir ve yasaklarını bildirmiş; onlara iyiyi, güzeli öğretmiş, doğru yolu göstermiştir.
İşte bu kitaplara, Allah’ın kitapları mânâsına İlâhî kitaplar denir. Ayrıca göksel (semavi) kitaplar, kutsal kitaplar adı da verilir.
♦ Allah’ın indirdiği kitaplar hangileridir?
İslâm dini, Allah’ın indirdiği bütün İlâhî kitaplara inanmayı emreder.
Allah’ın indirdiği İlâhî kitaplar, ikiye ayrılır:
1. Küçük kitaplar
2. Büyük kitaplar.
Küçük kitaplara, sayfalar mânâsına “suhuf” denir. Kur’an’da sadece Hz. İbrahim’e sayfalar indirildiği belirtilir. (Ala 87/18 19) Ama halk arasında yaygın bir görüşe göre Âdem Pey- gamber’e 10 sayfa, Şît Peygamber’e 50 sayfa, İdris Peygam- ber’e 30 sayfa ve İbrahim Peygamber’e 10 sayfa verilmiştir.
Büyük kitaplar ise, 4 tanedir, isimleri: Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an’dır.
Bunlardan ilk kutsal kitap olan Tevrat Musâ Peygamber'e, Zebur Dâvud Peygamber’e, İncil de İsa Peygamber’e indirilmiştir. Kur’an ise, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gönderilmiştir.