♦ Âhiret Gününe iman nedir?
Âhiret günü, bu dünyanın ömrü tükendikten sonra yeniden başlayacak ve sonsuza kadar devam edecek olan zaman boyutudur. Bu sürecin başlangıcı, kıyâmet dediğimiz dünya hayatının sonudur.
Âhiret gününe iman, herşey gibi dünyanın da ömrünün biteceğine, insanların tekrar dirilip kabirlerinden kalkacağına, dünyada yaptıkları her şeyden hesaba çekileceklerine, amel defterlerinin ellerine verileceğine, sırat köprüsünden geçileceğine, iyilerin Cennete, kötülerin Cehenneme gireceğine inanmak demektir.

♦ Âhirete iman niçin gerekir?
Yüce Allah’a ve ebediyet ülkesi âhirete inanmak; insanların ümitlerini yenilemek, acılarını hafifletmek ve karşılaştığı zorlukları aşmakta en büyük yardımcıdır.
Âhirete iman, insanı iki güzel vasfa sahip kılar:
1. Bollukta, verdiği nimetler için Allah’a şükretmek,
2. Darlıkta ise, haline sabretmek ve Rabbine isyan etme mek...
Allah’a ve âhirete iman, insanı daima iyilik ve hayır işleme ye, şerden ve kötülüklerden kaçınmaya, faziletler ile süslenme ye, Allah’tan korkarak her işinde O'nun koyduğu İlâhî ölçülere uymaya sevkeder.

Böyle bir iman sahibi, hiçbir işinde doğruluktan ayrılmaz. Herşeyi zamanında ve eksiksiz yapar. Nefsine, ailesine, çevresine, vatan ve milletine, hattâ insanlığa karşı dürüst hareket eder. Onlara samimi olarak sevgi ve şefkat göstermeyi, faydalı olmayı, hizmet edebilmeyi hayat prensibi edinir.f