Allah’ın, emirlerini ve yasaklarını kullarına bildirmek üzere elçi seçtiği büyük insanlara Peygamber denir.
Peygamberlere iman; Allah’ın insanları doğru yola iletmek, emir ve yasaklarını onlara duyurmak için Peygamber denilen elçiler gönderdiğine inanmak, Kur’an’da Peygamber olarak gönderildiği belirtilen şahısların Peygamber olduklarını onaylamak demektir.