İman Ve Küfür:Îmân bir gizli sırdır görülmez; küfür örter, saklar, göstermez…

Îmân en büyük huzur nedeni, küfür hiçliğin fani bedeni…

Îmân ölçü, denge kaynağı, küfür bir şer ve batağı…

Küfür lekedir; îmân ise kardan ak…

Küfür korkudur, îmân sığınak…

Îmân köprüdür, küfür uçurum…

Îmân ışıktır, küfür bir zulüm…

Îmân hür oluş, küfür zincirdir…

Îmân tevâzu, küfür kibirdir…

Îmân kurtuluştur, küfür esaret…

Îmân sultanlık, küfür kölelik…

Îmân cennetin bitmez sevinci, küfür ise yapayalnız kalış eylemi…

Küfür bir vahşet, îmân emniyet…

Küfür bir felâket, îmân selâmettir